FastPartner förvärvar 3 fastigheter i Enköping

FastPartner förvärvar 3 fastigheter i Enköping

Stadsutveckling

18 februari 2014

FastPartner har förvärvat 3 fastigheter i Enköping genom ett bolagsförvärv.Den totala uthyrningsbara ytan är drygt 13 300 kvadratmeter och totala hyran uppgår till 14 miljoner.

De tre fastigheterna är belägna i Enköping och omfattar sammanlagt 13 000 kvm. Bland hyresgästerna kan nämnas Kunskapsskolan, Intersport, Dahl, Rusta och Eldmakaren. Det är en blandning av olika hyresgäster vilket ger en bra mix.

Fastigheten Romberga 2:65 är en handelsfastighet i direkt anslutning till E18 och infarten till centrala Enköping. Fastigheten Romberga 25:4, belägen i centrala Enköping, består av kontor, skola, försäljning och gym. Fastigheten Stenvreten 5:67 har lager och tillverkning.

"Vi fortsätter att expandera med bra fastigheter som har utvecklingsmöjligheter", säger Sven-Olof Johansson, VD för FastPartner.

Fastigheterna är välskötta och har under åren byggts om eller till. Romberga 2:65 färdigställdes under 2013. Tillträdet genomfördes den 13 februari i samband med avtalets tecknande. Säljare är Jan-Olof Ståhlsten och Carolina Ståhlsten genom försäljning av aktierna i bolaget Mälarporten AB.

"Det känns stimulerande att ta över så välskötta fastigheter i Enköping i bra lägen", säger Svante Hedström, Fastighetschef på FastPartner.

För mer information om förvärv och finansering av fastigheter, se även konferens om Due Dilligence vid förvärv av fastigheter.

World in Property

Källa:

Pressmeddelande FastPartner, 

För övrig information, kontakta: 

Sven-Olof Johansson, VD för FastPartner AB, Tel: 08 – 402 34 65

Svante Hedström, Fastighetschef FastPartner AB, Tel: 08-402 34 88