Fastpartner expanderar i Gävle – Fastpartner gör ett kompletteringsförvärv i Hemsta i Gävle där vi redan idag är en av de dominerande aktörerna, säger Fredrik Thorgren, Regionchef på Fastpartner.

Fastpartner expanderar i Gävle

Transaktion

4 maj 2021

Fastpartner köper ytterligare en fastighet i området Hemsta i Gävle.

Fastpartner har förvärvat fastigheten Hemsta 14:1 i Gävle för en köpeskilling om 53,3 miljoner kronor innan avdrag för uppskjuten skatt.

Fastigheten har en uthyrningsbar yta om cirka 7 300 kvadratmeter och den årliga hyresintäkten uppgår till cirka 3,7 miljoner kronor.

Fastigheten ligger i Hemsta i södra delen av Gävle i närhet till Fastpartners kvarter Hemsta Works.

Fastigheten används för försäljning av bilar av Thunbergs, som är återförsäljare av Mazda, Mitsubishi, Peugeot samt Opel i Gävle och Söderhamn. Thunbergs bedriver även en fullvärdig service- och reparationsverkstad i fastigheten.

Fastpartner tillträdde fastigheten den 30 april 2021.

– Fastpartner gör ett kompletteringsförvärv i Hemsta i Gävle där vi redan idag är en av de dominerande aktörerna. Förvärvet stärker vår ställning i området ytterligare och kompletterar även vårt övriga bestånd i Gävle på ett mycket positivt sätt, säger Fredrik Thorgren, Regionchef på Fastpartner.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se