Fastpartner emitterar halv miljard Fastpartner med VD Sven-Olof Johansson avser att genomföra en emission om en halv miljard kronor.

Fastpartner emitterar halv miljard

Ekonomi

17 maj 2021

Fastpartner emitterar stamaktier av serie D genom en företrädesemission som tillför bolaget en halv miljard kronor. 

I samband med Fastpartners arbete med att försöka uppnå ett kreditbetyg motsvarande investment grade utfärdat av Moody’s, har styrelsen beslutat om en emission.

Syfte att stärka bolagets kapitalbas genom att emittera stamaktier av serie D genom en företrädesemission som avses tillföra bolaget ett bruttobelopp om 500 miljoner kronor.

Beslut om emissionen kommer ske så snart de praktiska förutsättningarna föreligger, inklusive godkänt prospekt.

Emissionen avses vidare vara fullt ut garanterad av bolagets huvudägare Compactor Fastigheter AB, som i dag har ingått ett bindande åtagande att fullt ut upp till ett belopp om 500 miljoner kronor garantera emissionen. Garantiåtagandet är inte säkerställt.

Efter att styrelsen har fattat beslut om att genomföra emissionen, vilket förväntas ske så snart som möjligt efter utgången av andra kvartalet 2021, kommer ytterligare information om tidplan och villkor att offentliggöras.

Fastpartner har utsett Arctic Securities AS, filial Sverige, till finansiell rådgivare i samband med den avsedda företrädesemissionen av stamaktier av serie D. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har blivit utsedd till legal rådgivare.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se