Fastighetsprofilerna bildar superbolag
Jan-Erik Höjvall, vd, Amasten, Joachim Kuylenstierna, vd, Fastator och ägare Offentliga Hus och Ilija Batljan, vd, SBB. Foto: Amasten, Fastator & SBB/Montage

Fastighetsprofilerna bildar superbolag

Transaktion

3 juli 2018

Kuylenstierna, Höjvall och Batljan bildar nytt gemensamt fastighetsbolag. Nu siktar de på börsen.

 

Offentliga Hus, Amasten och Samhällsbyggnadsbolaget sålt sina studentbostadsfastigheter till det nybildade Studentbostäder i Sverige AB.

Målet enligt det nybildade bolaget själva är att ”bidra till att skapa ett rikstäckande bolag som uteslutande fokuserar på studentbostäder”. Detta fokus anser de saknas på den svenska marknaden i dagsläget.

Ägarfördelningen kommer att se som så att Joachim Kylenstiernas Offentliga Hus kommer att äga 45,77 procent, Jan-Erik Höjvalls Amasten tar 28,17 procent och Ilija Batljans SBB äger 21,69 procent. Övriga ägare står för 4,38 procent.

– Studentbostäder i Sverige kommer fylla ett tomrum inom segmentet studentbostäder. Jag ser fram emot att utveckla det vidare genom att vi tar in nya investerare i samarbete med Arctic Securities, säger bolagets vd Rebecka Eidenert”

Bolagets fastighetsportfölj består av 21 fastigheter som omfattar cirka 49 000 kvadratmeter och uppgår till ett värde av cirka 900 miljoner. Avtalen är villkorade av finansiering och tillträde beräknas till månadsskiftet augusti/september. Visionen är att bolaget ska fortsätta expandera, både genom förvärv av ytterligare studentbostadsportföljer i varierande storlek samt nyproduktion.

Bolaget kommer i nästa steg att resa kapital för ytterligare förvärv och nyproduktion och ambitionen är att växa till 2-3 miljarder och noteras på börsen.

– Det finns ett stort intresse från både svenska och internationella placerare att investera i segmentet studentbostäder. Fram till idag har det saknats en rikstäckande aktör med tillräckligt storlek och kraft att utveckla ett attraktivt boende för studenter. Arctic kommer vara finansiell rådgivare i den kommande kapitalanskaffningen med ett mål om 400 miljoner, Säger Anna Hallsten, Arctic Securities Sverige

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se