Fastighetsägarna: "Långt under motiverad nivå" – Årets uppgörelse visar tydligt behovet av en oberoende tvistlösning, säger Oskar Öholm, VD på Fastighetsägarna Stockholm.

Fastighetsägarna: "Långt under motiverad nivå"

Bostäder

1 december 2021

Bostadshyrorna i Stockholms stad höjs med 1,8 procent från den 1 februari 2022. Detta är enligt Fastighetsägarna Stockholm långt under den nivå som motiveras av den ekonomiska utvecklingen.

Fastighetsägarna Stockholm pekar på snabbt stigande inkomster och kostnader, som de anser borde leda till högre hyreshöjningar.

Årets förhandlingar visar också att de kommunala bostadsbolagen i praktiken fått en helt hyresnormerande roll, menar Fastighetsägarna Stockholm.

– Kollektiva förhandlingar måste bygga på jämbördighet mellan de förhandlande parterna, något som inte finns idag. Årets uppgörelse visar tydligt behovet av en oberoende tvistlösning, säger Oskar Öholm, VD på Fastighetsägarna Stockholm.

Frånvaron av en fungerande tvistelösning har konsekvent lett till att den årliga justeringen av bruksvärdeshyrorna har släpat efter den ekonomiska utvecklingen, tycker Fastighetsägarna Stockholm.

– Detta är inte ekonomiskt hållbart och hotar hyresrätten som boendeform. Jag har svårt att tänka mig att det var lagstiftarens mening att låta en part mer eller mindre oinskränkt avgöra hyresutvecklingen och i praktiken ha ett veto i förhandlingarna, säger Nathalie Brard, förhandlingschef, Fastighetsägarna Stockholm.

De kommunala bostadsbolagen gjorde i måndags upp om 1,8 procent, vilket får stora konsekvenser också för stadens privata hyresvärdar.

– I praktiken är vi tillbaka i ett läge där de kommunala bostadsbolagen blir hyresnormerande, trots att nivån ligger långt under vad som är ekonomiskt hållbart. Nu gäller det att den proposition som förbereds om tvistelösning läggs fram och att förslaget genomförs, allt annat vore förödande för hyresrättens långsiktiga ställning på bostadsmarknaden, säger Nathalie Brard.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se