Fastighetsägarna: "Dämpad marknad" Tomas Ernhagen, chefsekonom Fastighetsägarna. Foto: Fastighetsägarna

Fastighetsägarna: "Dämpad marknad"

Ekonomi

26 februari 2018

Dämpningen i branschen som inleddes 2017 förstärks under 2018. När det gäller prisutvecklingen spår landets fastighetsägare nu att toppen har passerats.

 

Med undantag för kontorssektorn är det fler som tror att priserna ska falla än tvärtom. Det framgår av Fastighetsägarnas landsomfattande enkät Sverigebarometern.

2017 blev ett förhållandevis starkt år för fastighetsbranschen. Utvecklingen innebar dock en tydlig dämpning jämfört med 2016. Fastigheter till ett värde av cirka 150 miljarder kronor skiftade händer och totalavkastning uppgick till knappt 11 procent. Motsvarande siffror för 2016 var 200 miljarder respektive 14 procent.

– Den tudelning som varit tydlig i tidigare barometrar finns även i årets upplaga. Attraktiva områden i de större städerna går bra, medan det ser svagare ut på andra ställen. Bäst går det för storstädernas kontorsmarknader, i synnerhet i Stockholm, säger Fastighetsägarnas chefekonom Tomas Ernhagen.

Sett till landet i stort är det butikssektorn som har haft den svagaste utvecklingen. Nästan var fjärde fastighetsägare i Sverigebarometern uppger att butiksvakanserna har ökat. Inom kontorssegmentet har bara var tionde fastighetsägare den uppfattningen.

– Det mesta tyder på att dämpningen under 2017 kommer att fortsätta under 2018. Lönsamheten förväntas visserligen överlag att vara fortsatt god, men när det gäller prisutvecklingen är känslan av att toppen har passerats utbredd. Med undantag för kontorssektorn är det nu fler som tror att priserna ska falla än tvärtom, säger Tomas Ernhagen.

Generellt sett är förväntningarna mindre optimistiska utanför storstäderna. När det gäller bostadsfastigheter omfattas även de tre största städerna av denna känsla. I alla tre är pessimisterna fler än optimisterna. De flesta räknar dock med oförändrade priser.

Precis som under 2017 förväntas butikssektorn utvecklas något svagare än övriga sektorer. Nästan var femte fastighetsägare räknar där med att hyrorna kommer att sänkas under året. I övriga bestånd är denna andel mycket liten.

Svårigheten att finna köpvärda objekt påverkar köpintresset negativt. 60 procent av landets fastighetsägare uppger att de inte planerar göra några större fastighetsköp under året. I storstäderna gäller dock det omvända. Där planerar en lika stor andel att göra större köp.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se