Fastighetsägare anklagas för avtalsbrott Foto: TT

Fastighetsägare anklagas för avtalsbrott

Bostäder

23 juli 2018

Fastighetsägaren vill göra upp hyran i hyresnämnden och inte vid förhandlingsbordet. Nu hotar Hyresgästföreningen med skadestånd.

 

Hyresgästföreningen anklagar kommunala bostadsstiftelsen Uddevallahem för brott mot förhandlingsordningen och begär skadestånd. Bakgrunden är att Uddevallahem frånträdde en förhandling om hyreshöjning för 128 hyresbostäder i kvarteret Walkeskroken och hänsköt tvisten till Hyresnämnden.

Därmed bröt stiftelsen mot det gemensamma förhandlingsavtalet menar organisationen.

Det finns ett gällande avtal sedan 1980 mellan Uddevallahem och Hyresgästföreningen om hur förhandlingar ska gå till, en så kallad förhandlingsordning. Enligt avtalet ska parterna vända sig till Hyresmarknadskommittén för medlingshjälp om de inte kommer överens och ingen av parterna får överge förhandlingen innan kommittén avgjort tvisten.

Nu vill Uddevallahem istället att tvisten avgörs i Hyresnämnden och pröva om den begärda hyran är rimlig genom att jämföra lägenheten med jämförbara lägenheter där hyran redan är förhandlad.

— Vi kan bara anta att Uddevallahem vill avgöra tvisten i hyresnämnden eftersom de på så vis tror sig kunna få igenom högre höjningar, menar Jakob Agirman, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

Hyresnämnden har ännu inte tagit ställning till ifall de ska pröva Uddevallahems hyreskrav. Hyresgästföreningen har begärt att nämnden ska avvisa Uddevallahems hyreskrav och besked väntas under hösten.

Anitha Andersson är förtroendevald i Hyresgästföreningen i Walkeskroken och har varit med och förhandlat hyrorna i många år. Hon är bekymrad över utvecklingen när allmännyttan mer och mer agerar som ett privat företag.

— Uddevallahem är en del av kommunens allmännyttiga bostadsstiftelser och ska följa de avtal man har skrivit på. Om inte ledningen vill göra det, utan försöker slippa förhandla enligt reglerna, hoppas vi att kommunpolitikerna i stiftelsens styrelse säger ifrån och kräver att gällande avtal ska följas. Det kan inte ligga i deras intresse att stiftelsen får betala skadestånd.

Enligt förhandlingsjurist Ludvig Hansson drar Hyresgästföreningen tillbaka sitt skadeståndsanspråk om Uddevallahem tar tillbaka hyresärendet från Hyresnämnden och istället överlämnar tvisten till Hyresmarknadskommittén.

— Vi ser inget egenvärde i att begära skadestånd och det är beklagligt att Uddevallahem har tvingat oss att ta det beslutet.Rättar de sig inte kommer vi att fullfölja skadeståndskravet i Hyresnämnden. Skulle vi då få rätt fördelar vi pengarna till hyresgästerna.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se