Fastighetsgalan: De kan vinna World in Property Award

Fastighetsgalan: De kan vinna World in Property Award

Fastighetsgalan

18 januari 2022

Ett av de prestigefulla priserna som delas ut på Fastighetsgalan den 9 februari är World in Property Award. Här presenteras de fyra finalisterna som röstats fram av World in Propertys läsare.

World in Propertry Award är ett rikstäckande pris som delas ut till ett bolag eller ett projekt som gör, eller kommer att göra, ett extraordinärt avtryck på den svenska fastighetsmarknaden.

Pristagaren visar på visionärsskap, framtidstro, mod och samhällsnytta i sitt arbete med stadsutvecklingsprojekt antingen inom bostadsområdet eller inom den kommersiella sektorn.

Det är World In Propertys läsare som haft möjligheten att nominera kandidater till priset, och som har röstat fram årets fyra finalister. Nu är det slutligen juryn som utser segraren, som presenteras på galan i Berns Salonger i Stockholm den 9 februari.

Här följer en presentation av de fyra finalisterna:

Masthuggskajen i Göteborg

Masthuggskajen är ett omfattande och mångfacetterat stadsutvecklingsprojekt och konsortium av aktörer som går från klarhet till klarhet. Här byggs inte bara en ny dynamisk och central stadsdel i Göteborg. Här byggs också angelägen kunskap fram framtiden. Här visar man hur en stadsdel kan kombinera gammalt, lokalt och globalt samt storskaligt och småskaligt.

Här utvecklas hållbara urbana lösningar, t.ex. gällande delningsekonomi, klimatkloka transporter, energisystem med låg miljöpåverkan och så vidare. Även kulturen omfamnas i projektet på många spännande vis. Konsortiet stöttar Göteborgs Stads ansökan om att bli en av Unescos litteraturstäder, med Masthuggskajen som en kulturnod.

Hela projektet handlar om hållbar helhetssyn och skapas i nära samverkan mellan kommunala och privata aktörer på ett vis som kan stå modell för kommande stadsutvecklingsprojekt med höga ambitioner. Projektet bidrar också till fortlöpande kunskapsspridning och inspiration genom bl.a. seminarier och webinarier inom angelägna ämnen gällande stadsutveckling.

Sara Kulturhus i Skellefteå

I september invigdes en av världens högsta träbyggnader – 20 våningar höga Sara Kulturhus i Skellefteå. I det 30 000 kvadratmeter stora huset ryms Skellefteå Konsthall, Museum Anna Nordlander, Västerbottensteatern, det nya Stadsbiblioteket och The Wood Hotel med tillhörande restaurang, spa och konferenscenter. 

Sara Kulturhus har utvecklats av Skellefteå kommun och SBB, och ritats av White arkitekter.

Denna byggnad är så oerhört mycket mer än ett spektakulärt hus. Den blir en symbol för hållbar stadsutveckling mitt i den enorma expansionen i nyindustrialismens Skellefteå. Byggnaden binder samman kulturarv, samhällsnytta, miljösmart träbyggnad utöver det vanliga och exceptionell arkitektur.

Den klimatpositiva byggnaden har satt Skellefteå på världskartan och blivit en internationell ledstjärna för hållbar arkitektur och konstruktion. Dessutom skapas en genomtänkt och inkluderande utomhusmiljö kring byggnaden. Sara Kulturhus är inte bara en ny synnerligen värdig symbol för Skellefteå, utan även ett inspirerande exempel på modig och klok stadsutveckling till inspiration för andra städer och fastighetsaktörer.

Vision Finnslätten i Västerås - Kungsleden

Redan idag finns flera världsledande bolag inom olika innovationsdrivna bransch på Finnslätten i Västerås. Här har Kungsleden i samverkan med Västerås stad och näringslivet genomfört ett fantastiskt utvecklingsarbete.

Ett arbete som fortgår med målbilden att området ska kunna möta morgondagens behov och fortsätta att locka världsledande företag och medarbetare. Dagens snart 10 000 arbetande i området kommer om några år vara 15 000 och planen är att öka ytterligare till 40 000.

För att nå visionen utvecklar men en plats som inte bara utgår från hur människor vill arbeta, utan från hur de vill leva. Genom att erbjuda bra träningsmöjligheter, förskola, internationell skola, bostäder, restauranger, mötesplatser och mycket mer förvandlas Finnslätten till en plats för livet. Finnslätten är ett mycket framgångsrikt exempel på hur attraktionskraft skapas genom att bygga moderna, blandade stadsdelar.

Gateway Säve - Castellum

När Castellum förvärvade Säve flygplats i december 2018 fick bolaget tillgång till ett fantastiskt utvecklingsområde om drygt tre miljoner kvadratmeter mark.

Här skapar man nu i samverkan med en lång rad aktörer en världsunik plats för hållbar logistik och mobilitet under namnet Gateway Säve.

Inom en tioårsperiod planerar Castellum att utveckla Gateway Säve etappvis och totalt bygga närmare 8-900 000 kvadratmeter moderna logistik- och verksamhetslokaler samt testytor för fossilfria och självkörande fordon i luften och på marken. Redan i år startade bygget av SEEL - Sveriges testbädd för elektromobilitet. Den långsiktiga planen är att skapa ett kluster och en testbädd för innovation och utveckling av framtidens hållbara transporter och mobilitet. Gateway Säve är en viktig del i vidareutvecklingen mot effektiv och hållbar logistik och framtidens klimatanpassade transportsystem.

Missa inte festen och prisutdelningarna!

Intresset för att boka bord till galan på Berns visar på ett extra stort sug efter årets Fastighetsgala. Just nu finns endast ett fåtal platser kvar. Du bokar HÄR med förbehåll att de sista platserna redan kan ha bokats. Först till kvarn gäller som vanligt.

Mer om Fastighetsgalan och priserna kan du läsa HÄR!

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se