Fastighetsgalan 2021 ser du här i repris

Fastighetsgalan 2021 ser du här i repris

Fastighetsgalan

24 februari 2021

Klockan 12:00 i dag drar Fastighetsgalan i gång. Och här kan du följa hela evenemanget.

 

Torsdagen den 25:e februari gick Fastighetsgalan 2021 av stapeln

I inslaget så sägs det att Atrium Ljungberg vann förra årets fastighetsbolag kommersiellt den uppgiften är felaktig, det var Humlegården som tog det prestigefyllda priset 2020. 

World in Property award - är ett rikstäckande pris som delas ut till ett bolag eller ett projekt som gör, eller kommer att göra, ett extraordinärt avtryck på den svenska fastighetsmarknaden.

Årets tre finalister är:

Life City. En byggnad med mycket särpräglad arkitektur som kommer att utgöra entrén till Hagastadens life science-kluster och hållbarhetscertifierats med BREEAM Excellent. Ambitionen är att bygga en mötesplats som stärker Hagastadens och Sveriges position i ett internationellt perspektiv. Life Citys arbetsmiljöer och samverkansformer bygger på den senaste forskningen och visionen är att skapa ett centrum för affärsutveckling kopplat till vård, utbildning och hälsa.

Masthuggskajen. Projektet har höga hållbarhetsambitioner och man arbetar på ett varsamt sätt med att bygga vidare på den karaktär som finns i området idag. Ambitionen är att det ska vara enkelt att leva hållbart på Masthuggskajen och området byggs med siktet på att minska klimatbelastningen och ge en grönskande stad. 2018 blev Masthuggskajen det första svenska stadsutvecklingsprojektet att hållbarhetscertifieras för planeringsskedet enligt Citylab Action. Projektet tog i bred samverkan fram ett hållbarhetsprogram som nu är ett verktyg i genomförandefasen.

Campus Albano. Området ska bli ett vetenskapligt nav och ett hållbart campus med utbildningsmiljöer för studenter och forskare vid Stockholms universitet och KTH. Albano är ett unikt projekt och med målsättningen att bli en förebild inom hållbart stadsbyggande. För att nå detta görs många hållbara insatser, bland annat för att stärka artrikedomen. I området skapas nya vattensystem för att ta hand om dagvatten. Hållbarhetsarbetet genomsyrar hela projektet - från materialval till utformningen av cykelstråk. För att göra fastigheterna så energieffektiva som möjligt har Akademiska Hus använt bergvärme, bergkylsystem och solceller på tak.

Juryn som ska kora den slutliga vinnaren består av: Oskar Öholm, VD Fastighetsägarna Stockholm, Lotta Werner Flyborg, VD Sweden Green Building Council samt Oscar Lindqvist, VD World in Property.

*Årets fastighetsbolag bostad – ett pris som går till ett bolag som står för en osedvanlig stark utveckling inom sitt område. Kan både röra ekonomisk tillväxt, stora stadsutvecklingsprojekt eller bolagsutveckling. Vinnare av priset förra året var Magnolia Bostad.

Årets tre finalister är:

Wallenstam. Företaget har trots det svåra läget under året fortsatt att utvecklas. Man har bland annat fortsatt sin omfattande nyproduktion av lägenheter som planerat, ställt om uthyrningen av lägenheter till digitala visningar och utvecklat sitt hållbarhetsarbete ytterligare, bland annat genom lanseringen av nya klimatmål. Detta samtidigt som aktien stigit med cirka 16 procent under 2020 (källa: Avanza).

Stena. Bolaget har pandemin till trots haft ett bra år med fortsatt stark efterfrågan på både hyresrätter och bostadsrätter vilket medfört att man sålt bostäder i högre takt än förväntat. Man har även kunnat hålla takten inom nyproduktion och investerat i uppgradering av bolagets befintliga fastigheter. Stena jobbar långsiktigt och fortsätter stärka de kvarter företaget är verksamt i. Detta med ett tydligt och förstärkt hållbarhetsarbete, något som uppmärksammat och prisats en rad gånger under året och även visar att hållbarhet och affärsmässighet går hand i hand.

SKB. SKB bygger mer än någonsin och fortsätter att vara en aktiv samhällsbyggare som återinvesterar överskottet i verksamheten. Det gör bolaget till en stabil aktör och samarbetspartner som kan bygga i både hög- och lågkonjunktur. SKB har tre pågående nyproduktionsprojekt (två i Stockholm och ett i Uppsala), är utsett till ankarbyggherre i Skärholmen och Nacka och är Stockholms största privata hyresrättsaktör. SKB var det första svenska bostadsföretaget att finansieras av EIB och har årligen ett stabilt resultatöverskott och en hög kreditvärdighet.

Juryn som ska kora den slutliga vinnaren består av: Peter Wågström, Styrelseledamot i bland annat Amasten, Niam och Arlanda Holding, Jan Björk, Founding Partner Redito samt Helena Ehrenborg Ansvarig Real Estate Assurance, PwC Sverige.

*Årets fastighetsbolag kommersiell – ett pris som går till ett bolag som står för en osedvanlig stark utveckling inom sitt område. Kan både röra ekonomisk tillväxt, stora stadsutvecklingsprojekt eller bolagsutveckling. Förra årets vinnare var Humlegården.

Årets tre finalister är:

Atrium Ljungberg. Atrium Ljungberg är ett finansiellt stabilt bolag som långsiktigt arbetar med att utveckla attraktiva och hållbara stadsmiljöer. Bolaget projekt har löpt på som planerat och man har såväl invigt som projektstartat i Sickla, Slussen, Slakthusområdet, Uppsala och Malmö. Atrium Ljungberg har en väldigt stark projektportfölj som under året utökats med fem miljarder och som i skrivande stund möjliggör investeringar om hela 36 miljarder kronor.

Humlegården. Trots ett utmanande situation har Humlegården lyckats flytta fram sina positioner inom många områden. Bolagets sätt att tänka kring långsiktighet, hållbarhet och kvalitet uppskattas av många. Resultatmässigt har utvecklingen varit fortsatt stabil under året, detta tack vare en bred och kreditvärdig kundbas, en stark fastighets- och projektportfölj samt ett fortsatt fokus på kassaflöde. Även den robusta finansiella ställningen har bidragit starkt.

Svenska Hus. Bolaget har under många år - och även under pandemin - levererat en stabil tillväxtskurva. Verksamheten präglas av fortsatt sunda finanser, intressanta förvärv, lyckosamma uthyrningar och spännande projekt i både genomförandefas och för framtiden. Svenska Hus har också lanserat ett nya kommunikationskoncept. Ett ordentligt förvaltningsbestånd med gott kassaflöde kombinerat med inköp av utvecklingsbara fastigheter och en betydande projektutveckling är det som driver tillväxten.

Juryn som ska kora den slutliga vinnaren är den samma som för Årets fastighetsbolag bostad, se ovan.

*Årets tillväxtkommun – en utmärkelse som går till en kommun vars tillväxt i olika segment varit mycket framgångsrik. Kan både röra ekonomisk tillväxt eller stora stadsutvecklingsprojekt. Vinnare förra året var Solna kommun.

Årets tre finalister är:

Göteborg. Under många år har byggandet varit eftersatt men nu bygger Göteborg som aldrig förr – en tågtunnel, bostäder, kontor, bad och hotell. Göteborg har fortsatt att investera i staden och i välfärden.

Uppsala. I Uppsala har kommunen, näringslivet och de båda universiteten gemensamt strävat efter att hitta nya och innovativa lösningar på utmaningarna i en extremt starkt växande stad. Det gäller allt från dagvattenhantering och testbäddar för elförsörjning till satsningar på hållbara kommunikationer och sunda bostäder. Pandemin är och har varit en enorm utmaning för hela samhället. Uppsalas näringsliv har visat en stor förmåga att ställa om och tänka nytt. Staden har rekord i både nyföretagande och nya studenter i år.

Sundbyberg. Sundbyberg är en av landets snabbast växande kommuner med drygt 50 000 invånare. Prognoser pekar på att 71 600 personer kommer att bo i Sundbyberg år 2033. Sundbyberg är också Sveriges minsta kommun till ytan med nio kvadratkilometer, vilket gör att Sundbyberg är en av landets befolkningstätaste kommun. Det ställer enormt stora krav på kommunen men de styrande axlar rollen och nu växer Sundbyberg på alla håll och kanter.

Juryn som ska kora den slutliga vinnaren består av: Patrik Andersson, VD Business Region Göteborg, styrelsen för SKNT (Sveriges Kommuners Näringslivsutvecklare) samt Daniel Åberg, VD Lokalguiden.

*Lokalguidenpriset – Priset kommer att delas ut till en person, företag eller uthyrningsavdelning som på olika sätt placerar hyresgästen i fokus eller som lyckats med något extraordinärt inom den kommersiella uthyrningsbranschen. 

Årets tre finalister är:

Lennart Öberg, Humlegården Fastigheter

Affe Akbari, Fabero AB

Kristian Höglind, Aspelin Ramm

*Årets Mäklare presenteras direkt under galan. Pristagare för 2019 blev Patrik Wedin – Korhonen Wedin Property Advisors.

*Årets Uthyrare presenteras direkt under galan. Vinnare 2019-års pris: Gustav Björkman – Unibail-Rodamco-Westfield

 

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se