Fastighetsaffärer och uthyrningar tar Platzer till nya nivåer
P-G Persson, vd, Platzer. Foto: Platzer.

Fastighetsaffärer och uthyrningar tar Platzer till nya nivåer

Ekonomi

27 april 2017

- Förvaltningsresultatet förbättrades med 88 %, vilket är den största förbättringen mellan två jämförbara perioder under min tid som VD i Platzer, säger P-G Persson.

 

- Uthyrningsgraden under första kvartalet var dessutom 96 % och överskottsgraden 74 %. Direktavkastningen ökade till 5,4 %. Detta beror främst på att förvärvet av beståndet från Volvo i december 2016 har högre direktavkastning än Platzers övriga bestånd och nu ingår fullt ut i en hel rapportperiod.

- Efter första kvartalet har vi genomfört två förvärv i prioriterade områden där vi vill fortsätta att växa. Vi har dels förvärvat 50 % av fastigheten Merkurhuset av Bygg-Göta, dels en fastighet på Lindholmen av Skanska. Under perioden tecknade vi en avsiktsförklaring med NCC om att tillsammans äga och utveckla vår fastighet Gårda 16:17. I utbyte får vi förvärva deras kommande projekt om cirka 30 000 kvm i kvarteret Kungsfisken i centrala Mölndal, menar Per-Gunnar Persson.

  • Hyresintäkterna ökade till 251 mkr (157)
  • Förvaltningsresultatet förbättrades med 88 % till 126 mkr
  • Periodens resultat uppgick till 218 mkr (15)
  • Fastighetsvärdet ökade till 13 730 mkr (13 615)
  • Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) per aktie uppgick till 47,87 kr (45,72)
  • Resultat per aktie uppgick till 1,81 kr (0,14)
  • Projekt Hårddisken 1 i Mölndal färdigställdes och Armatec flyttade in
  • Avsiktsförklaring tecknad med NCC om gemensamt utvecklingsprojekt i Gårda samt framtida förvärv i Mölndals innerstad
  • Försäljning inledd av kommande bostadsbyggrätter i Södra Änggården

Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

 

Oscar Lindqvist

World in Property
ol@worldinproperty.se

Källa:

För ytterligare information kontakta: P-G Persson, VD, tel: 0734-11 12 22