Fastighet för 390 Mkr byter ägare i centrala Malmö

Fastighet för 390 Mkr byter ägare i centrala Malmö

Transaktion

23 maj 2022

Wihlborgs har tecknat avtal om att förvärva fastigheten Österport 7 omfattande 11 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta vid Drottningtorget i Malmö.

Säljare är SPP Fastigheter AB (publ) och tillträdet äger rum den 1 juni 2022. Fastigheten är belägen cirka 500 meter från Malmö centralstation och består av en kontorsbyggnad på sju till åtta våningar med ett större gemensamt garage med grannfastigheten. Hyresgästen Sweco Sverige AB disponerar idag hela fastigheten. Det underliggande fastighetsvärdet är 390 Mkr och förvärvet görs i form av en bolagsaffär.

- Med förvärvet av Österport 7 stärker vi vår position i centrala Malmö ytterligare. Här sker en ständig utveckling också för framtiden inte minst genom den kommande framväxten av Nyhamnen. Denna fastighet har ett attraktivt läge, en intressant volym och framför allt en utformning som gör den flexibel och hållbar över tid, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se