Fastators Point förnyar Motala centrum – Med projektet i Motala visar nu Fastators innehavsbolag Point att de levererar på sin ambitiösa tidsplan och mål, säger Knut Pousette, VD på Fastator.

Fastators Point förnyar Motala centrum

Stadsutveckling

26 januari 2022

Fastators rikstäckande projekt Point Properties får grönt ljus av Motala kommun för cityförnyelse efter en rekordsnabb detaljplaneprocess. Projektet omfattar 144 nya gröna hyreslägenheter och nya stadsmiljöer.

Motala kommun har beslutat om den nya detaljplanen för stadens centrum. Därmed kan Fastators rikstäckande projekt Point nu - efter en rekordsnabb process om endast 20 månader - gå vidare med att förverkliga 144 nya gröna byggrätter.

Den första presentationen av projektet Kv. Plåtslagaren i Motala mötte positiva reaktioner från såväl invånare som kommunföreträdare – och nu är inte byggstart långt borta.

Kommunens samhällsbyggnadsnämnd har klubbat igenom detaljplanen för projektet som kommer att ge stadens invånare ett mer levande och attraktivt centrum för både boende, handel och samhällsservice.

Den centralt belägna gallerian förvärvades 2019 och uppfördes ursprungligen i början av 1970-talet som ett av landets många Domus-varuhus.

Det gamla varuhuset kommer nu under 2022 att börja sin förvandling till ett attraktivt boende genom att taket på den befintliga fastigheten bebyggs med nya gröna bostäder samt en grönskande innergård, vinterträdgård och gemensam takterrass med utsikt över Motalaviken.

Den arkitektoniska gestaltningen tillför, förutom gröna bostäder, även en förbättring av det offentliga rummet med ett rikare stadsliv, ökad trygghet och en större blandning av verksamheter och funktioner.

– Omvandlingen av området kring torget är ett viktigt steg i att skapa en mer levande, tryggare och tillgänglig plats för invånarna utöver tillskottet om 144 miljöklassade hyreslägenheter, säger Mark Henriksson, kommunalråd i Motala kommun.

Motala-projektet visar på styrkan i Point Properties unika koncept för gröna byggrätter som driver rekordsnabba detaljplaneprocesser, menar Fastator.

– Med projektet i Motala visar nu Fastators innehavsbolag Point att de levererar på sin ambitiösa tidsplan och mål, säger Knut Pousette, VD på Fastator.

– Det känns fantastiskt att vi snart kommer kunna sätta i gång med att förverkliga den vision vi har för Motalas stadskärna. I och med förädlingen av den här fastigheten kommer Motalaborna erbjudas boende på bästa läge med förbättrad service och handel. Det är en riktigt bra känsla, säger Magnus Åkesson, VD på Point Properties.

Point Properties avser att söka bygglov så snart planen vunnit laga kraft. Byggstart planeras preliminärt till våren 2022.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se