Fastators kommande utdelningsfest Joachim Kuylenstierna, vd, Fastator

Fastators kommande utdelningsfest

Ekonomi

16 april 2018

Styrelsen beslutade i fredags om en utdelningspolicy som innebär att utdelning med 50 procent av kassagenererad vinst ska ske från år 2020.

 

Fastators utdelningspolicy har tidigare varit att samtliga vinstmedel ska återinföras i verksamheten. Styrelsen beslutade under förra veckan om en ny utdelningspolicy.

Fastators mål är att från och med årsstämman 2020 dela ut 50 procent av dels årets kassagenererade vinst och dels det kassaflöde som genereras från investeringsverksamheten. Hänsyn ska tas till Fastators finansiella ställning, kassaflöde, investeringsmöjligheter och framtidsutsikter.

– Med Fastators positiva utveckling och genom ökande möjlighet för kassaflöden från innehavsbolaget räknar vi med att kunna ge utdelning med början efter årsstämman 2020. Genom beslutet blir bolaget än mer attraktivt även för investerare som önskar kontantavkastning, vilket i sin tur ytterligare stärker bolagets förmåga till fortsatt värdetillväxt, säger Joachim Kuylenstierna, vd på Fastator.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se