Fastators innehavsbolag Nordic PM växer med förvärv Genom förvärvet av Nativus stärker Nordic PM sin ställning inom Facility Management i hela Sverige.

Fastators innehavsbolag Nordic PM växer med förvärv

Transaktion

1 juni 2021

Nordic PM förvärvar det snabbväxande bolaget Nativus och stärker därigenom sitt tjänsteutbud inom Facility Management över hela Sverige.

– Vi är oerhört glada och stolta över att ha förvärvat Nativus. Nordic PM är ett fullservicehus inom fastighetsförvaltning och utveckling där fastighetsnära tjänster har varit ett växande segment för oss de senaste åren. I och med samgåendet med Nativus kan vi nu erbjuda ett heltäckande serviceutbud med högsta kvalitet av Facility Management över hela landet, säger Jeanette Öhrn, VD på Nordic PM som är ett av Fastators innehavsbolag.

Nativus har sedan starten 2018 utvecklats i snabb takt. Under 2020 tog bolaget steget mot ett än mer komplett erbjudande inom Facility Management genom i hopslagningen med utemiljökoncernen Synerco.

För Nordic PM innebär förvärvet av servicekoncernen ett starkt komplement till befintlig förvaltningstjänst med än högre service gentemot kunder och hyresgäster.

– Det känns otroligt spännande att Nativus tar ytterligare ett kliv framåt i och med anslutningen till Nordic PM’s organisation. Samsynen i hur vi arbetar med våra skräddarsydda och optimerade FM-tjänster för fastighetsägare och den typ av fastighetsförvaltning som Nordic PM vill erbjuda sina kunder känns som ett vinnande koncept, säger Nativus VD Johan Håkansson.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se