Fastators innehavsbolag köper bostäder i Skövde – Med det senaste förvärvet har Svenska Bostadskompaniet en ännu stadigare grund för fortsatt hög tillväxt, kommenterar Knut Pousette, VD för Fastator.

Fastators innehavsbolag köper bostäder i Skövde

Transaktion

13 oktober 2021

Fastators innehavsbolag Svenska Bostadskompaniet förvärvar åtta bostadsfastigheter centralt i Skövde om sammanlagt 15 400 kvm.

Genom förvärvet utökar Svenska Bostadskompaniet sitt bestånd av centralt belägna bostadsfastigheter till ett totalt värde om cirka 600 MSEK.

Svenska Bostadskompaniets förvärv av de åtta fastigheterna i Skövde går helt i linje med ambitionen att skapa en gedigen fastighetsportfölj med stabil värdeökning.

De åtta nya fastigheterna består av sammanlagt 144 bostadslägenheter 21 lokaler och butiker, 10 200 kvm boarea och 5 200 kvm kommersiella lokaler.

Säljare är en privat fastighetsägare. Förvärvet finansieras med eget kapital och banklån.

Fastator äger 50% av Svenska Bostadskompaniet.

– Det är glädjande att se hur Svenska Bostadskompaniet håller samma höga tillväxttakt som våra övriga innehavsbolag i Fastator. Med det senaste förvärvet har Svenska Bostadskompaniet en ännu stadigare grund för fortsatt hög tillväxt, kommenterar Knut Pousette, VD för Fastator.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se