Fastators Företagsparken köper för 130 mkr Joachim Kuylenstierna fortsätter att hitta nya objekt till Fastators Företagsparken. Efter att ha efterrätts av Knut Pusette på VD-posten ägnar han sig åt affärsutveckling och att hitta nya objekt runt om i landet.

Fastators Företagsparken köper för 130 mkr

Transaktion

2 september 2021

Fastators innehavsbolag Företagsparken har förvärvat fyra fastigheter i Stockholm med ett totalt underliggande fastighetsvärde om cirka 130 miljoner.

Förvärvet omfattar en total uthyrningsbar yta om cirka 4 500 kvadratmeter med hyresintäkter om cirka åtta miljoner kronor.

Fastigheterna är belägna i Täby, Huddinge och Tyresö. Förvärvet finansieras med eget kapital och banklån. Tillträde har skett.

Med tidigare VD:n Joachim Kuylenstierna i rollen som affärsutvecklare fortsätter Faststor att hitta intressanta objekt åt bland annat Företagsparken.

– Fastator fortsätter exekvera på vår tillväxtstrategi och vårt snabbväxande fastighetsbolag Företagsparken har i dagarna förvärvat ytterligare fyra fastigheter. Dessa fastigheter ligger i utmärkta lägen i bra delmarknader av Stockholm, har stabila hyresgäster, bra kassaflöden och långa hyresavtal. Sedan årsskiftet har Företagsparken genom förvärv mer än fördubblat fastighetsvärdet och vi ser en fortsatt god tillgång på intressanta förvärvsobjekt, kommenterar Knut Pousette, VD på Fastator.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se