Fastator skapar nytt JV och förvärvar för 357 mkr – Nu växlar vi upp förvärvstakten med kapital och transaktioner samt ytterligare ett samarbete, säger Fastators VD Knut Pousette.

Fastator skapar nytt JV och förvärvar för 357 mkr

Transaktion

23 april 2021

Nu skapar Fastator ytterligare ett transaktionsintensivt fastighetsbolag. Fastator har ingått avtal om att starta ett nytt joint venture-bolag där redan första förvärvet gjorts.

Den 31 mars 2021 etablerade Fastator det helägda dotterbolaget Vivskä, ett transaktionsintensivt fastighetsbolag med inriktning mot lager och lättindustri, med initialt 800 miljoner kronor i kapital.

Nu skapas ytterligare ett trnsaktionsintensivt bolag där Fastator kommer att äga 50% och Broadgate Asset Management kommer att äga 50%.

Broadgate Asset Management är verksamt på den nordiska marknaden med gedigen erfarenhet av värdeskapande fastighetsinvesteringar.

Bolaget kommer driva den operativa verksamheten avseende transaktioner, förvaltning och hållbarhetsfrågor genom ett förvaltningsuppdrag.

Joint venture-bolaget har ambitionen att vara ett transaktionsintensivt fastighetsbolag, där Broadgate Asset Management arbetar aktivt med att identifiera och förvärva kommersiella kassaflödesfastigheter som efter utveckling och renodling passar in i Fastators innehavsbolag.

Första förvärvet klart

Joint venture-bolaget har tecknat avtal om förvärv av fastigheter i Västerås och Umeå med ett totalt fastighetsvärde om 357 miljoner kronor.

Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om cirka 35 000 kvadratmeter och totala hyresintäkter om cirka 30 miljoner kronor.

– Fastators mål är att visa högre tillväxt än vad fastighetsmarknaden generellt presterar. Nu växlar vi upp förvärvstakten med kapital och transaktioner samt ytterligare ett samarbete. Det nya bolaget är tänkt att växa med minst en miljard kronor per år, kommenterar Knut Pousette, Fastators VD.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se