Fastator rekryterar ny investment manager Joachim Kuylenstierna, tf vd, Fastator. Foto: Fastator.

Fastator rekryterar ny investment manager

Ekonomi

7 december 2017

Nu när bolaget går in i en mer transaktionsintensiv fas väljer de att utöka organisationen. In kommer Martin Friis med stor erfarenhet av internationell affärsutveckling.

 

Aktiebolaget Fastator har anställt Martin Friis som Investment Manager. Martin tillträdde sin tjänst den 22 november och kommer främst att arbeta med strategi, affärsutveckling och att stärka bolagets kommunikation/Investor Relations.

Martin kommer närmast från Aura Light International AB där han har haft ett antal roller med fokus på internationell affärs- och produktutveckling, senast som tf verksamhetsansvarig i dess amerikanska dotterbolag. Han har tidigare studerat vid Handelshögskolan i Stockholm, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet samt Stanford Center for Professional Development.

Fastators tillförordnade vd Joachim Kuylenstierna kommenterar rekryteringen:

– Att ytterligare stärka organisationen och vidareutveckla vårt team är en viktig delkomponent när vi går in i en mer transaktionsintensiv fas. Vår tillväxtstrategi omfattar både Fastators innehavsportfölj och våra innehavsbolag. Fastators för närvarande största innehav, Offentliga Hus, avser att växa sin portfölj av stabilt avkastande samhällsfastigheter till en balansomslutning om ca 6-7 miljarder från dagens 2,3 miljarder inom två år. Därefter avser vi att notera Offentliga Hus på börsen. För Fastator, Sveriges enda börsnoterade investmentbolag specialiserat mot fastighetssektorn, är det också viktigt att öka kommunikationen med våra aktieägare och andra intressenter. På så sätt synliggörs fördelarna med Fastators affärsidé - att på bästa sätt kunna allokera kapital till de fastighetsrelaterade bolag och tillgångar som för tillfället ger den bästa avkastningen, oavsett konjunkturläge.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se