Fastator: Köper för 780 och säljer för 245 mkr – Vi fortsätter att vara transaktionsintensiva och vi arbetar vidare med ett flertal ytterligare potentiella förvärv, säger Fastators VD Knut Pousette.

Fastator: Köper för 780 och säljer för 245 mkr

Transaktion

13 juli 2021

Fastator och dess innehavsbolag Företagsparken förvärvar för 780 miljoner kronor och avyttrar för 245 miljoner.

Förvärven görs i ett flertal transaktioner i Helsingborg, Östersund, Höganäs, Skövde, Vara, Ale, Vårgårda samt Pedersöre i Finland med ett totalt underliggande fastighetsvärde om 780 miljoner kronor.

Avyttringarna gäller fastigheter i Helsingborg med ett totalt underliggande fastighetsvärde om 245 miljoner kronor.

Förvärven omfattar en total uthyrningsbar yta om cirka 108 000 kvadratmeter med hyresintäkter om 52 miljonr kronor.

Avyttringarna omfattar en total uthyrningsbar yta om cirka 22 000 kvadratmeter med hyresintäkter om 12 miljoner kronor.

Tillträden och frånträden har skett respektive kommer att ske vid ett antal olika tidpunkter mellan 30 juni och 1 oktober 2021.

Förvärven finansieras med eget kapital och banklån.

– Vi fortsätter att vara transaktionsintensiva och adderar högavkastande fastigheter med stabila hyresgäster till vårt innehavsbolag Företagsparken, och vi arbetar vidare med ett flertal ytterligare potentiella förvärv, kommenterar Knut Pousette, Fastators VD.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se