Fastator köper för 600 miljoner

Fastator köper för 600 miljoner

Transaktion

7 januari 2020

Aktiebolaget Fastators har förvärvat 31 fastigheter med ett totalt underliggande fastighetsvärde om cirka 600 Mkr.

Fastigheterna är belägna på ett flertal olika orter och har en total uthyrningsbar yta om cirka 161 000 kvadratmeter och totala hyresintäkter om cirka 65 Mkr.

Fastigheterna har ett flertal olika hyresgäster. Genomsnittlig återstående hyreskontraktstid uppgår till cirka 3,3 år och ekonomisk uthyrningsgrad uppgår till cirka 85%. Förvärvet avses finansieras med befintlig likviditet och ny lånefinansiering.
Tillträde sker i slutet av det första kvartalet 2020.

Transaktionen genomförs som bolagsförvärv, där fastigheterna ägs av bolag vars enda verksamhet består i att äga dessa fastigheter. Köpeskillingen uppgår till det presenterade underliggande fastighetsvärdet. Colliers, Glimstedt och Nordic PM har agerat rådgivare i transaktionen åt Industrisamhället.

- Industrisamhället är specialiserat inom fastigheter i stadsnära industriområden och med dessa förvärv tar vi nu ett rejält kliv på bolagets inslagna tillväxtresa, kommenterar Joakim Orthén, vd för Industrisamhället.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se