Fastator investerar i last mile-bolag Teamet bakom snabbväxande Boxxy. (Foto Liisa Eelsoo)

Fastator investerar i last mile-bolag

Ekonomi

9 februari 2022

Fastator har investerat i last mile bolaget Boxxy genom att teckna aktier i bolagets nyemission för att finansiera bolagets fortsatta tillväxtresa.

Bolaget lanserades under början av 2021 och har redan tecknat avtal med 20 av de största privata och kommunala fastighetsägarna i Sverige. Boxxy når redan nu över 1 000 hushåll.

Responsen från de boende, mataktörerna och fastighetsägarna har varit mycket positiv och bolaget håller på med en bred utrullning av sin lösning och kommer nå över 10 000 hushåll i slutet av året.

– Vi ser en direkt synergi för alla fastighetsägare att enkelt vara en del av den allt mer växande e-handeln. Boxxy skiljer sig från många då deras leveransskåp sitter i trapphuset. Att kunna erbjuda både kylda och säkra leveranser är en otrolig marknadsfördel, kommenterar Knut Pousette, VD för Fastator AB.

Boxxys grundare Sebastian Oderstedt och Robert Zettervall är serieentreprenörer med lång erfarenhet av utveckling av hårdvara och mjukvara i tidigare bolag och de har över 15 års erfarenhet av leverans av produkter och system till fastighetsägare.

– Vi är glada för Fastators förtroende som stärker våra möjligheter till fortsatt stark tillväxt inom last mile leveranser. Vi håller ett högt tempo nu med en aggressiv utrullningsplan av leveransboxar och vi skriver löpande nya avtal, kommenterar Robert Zettervall, VD för Boxxy.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se