Fastator godkänt för Nasdaq Stockholms huvudlista – Jag är stolt över resan som Fastator har gjort och som nu lett fram till att bolaget introduceras på Nasdaq Stockholm, säger Knut Pousette, VD på Fastator.

Fastator godkänt för Nasdaq Stockholms huvudlista

Ekonomi

14 september 2021

Fastator har godkänts för notering på Nasdaq Stockholms huvudlista. Första handelsdag är planerad till nu på torsdag den 16 september.

 Nasdaq Stockholms bolagskommitté godkände igår Fastators ansökan om upptagande av bolagets aktier till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista.

Godkännandet är villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen.

Första dag för handel på Nasdaq Stockholms huvudlista är planerad till torsdagen den 16 september 2021 och sista dag för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market är beräknad till onsdagen den 15 september 2021.

Noteringen på Nasdaq Stockholm bedöms förbättra förutsättningarna för att utöka bolagets aktieägarbas samtidigt som det ger Fastator bättre tillgång till den svenska och internationella kapitalmarknaden.

Fastator gör även bedömningen att noteringen på Nasdaq Stockholm innebär ytterligare en kvalitetsstämpel på bolaget.

Noteringen bedöms därutöver främja bolagets möjligheter att anskaffa kapital och förbättra förutsättningarna för fortsatt expansion och utveckling.

Styrelsen anser att noteringen av bolagets aktier är ett viktigt steg i Fastators utveckling, som ytterligare kommer att öka kännedomen bland nuvarande och potentiella aktieägare, kunder och leverantörer om Fastator och dess verksamhet.

Det sker inte något erbjudande eller utgivande av nya aktier i samband med att bolagets aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista.

Fastator har upprättat ett prospekt med anledning av upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Prospektet förväntas godkännas av Finansinspektionen och offentliggöras på Fastators hemsida idag.

– Jag är stolt över resan som Fastator har gjort och som nu lett fram till att bolaget introduceras på Nasdaq Stockholm. Självfallet är introduktionen på Nasdaq Stockholm något av en kvalitetsstämpel för oss, som både sporrar och stödjer oss i vår fortsatta tillväxtresa, säger Knut Pousette, VD på Fastator.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se