Fastator: 1,9 miljarder i substansvärde – Det är mycket glädjande att innehavsbolagen lyckas göra så bra fastighetsförvärv med stabila hyresgäster. Det kommer leda till en fortsatt god tillväxt, säger Fastators VD Knut Pousette.

Fastator: 1,9 miljarder i substansvärde

Ekonomi

4 november 2021

Fastator redovisar ett starkt Q3 med förbättringar gällande omsättning, resultat och substansvärde, jämfört med motsvarande period i fjol.

– Idag har Fastator cirka 1,9 MDSEK i substansvärde och en stabil kassa. Det tredje kvartalet har varit transaktionsintensivt för våra innehavsbolag. Företagsparken har genomfört ett flertal förvärv i Södra Sverige, Stockholms län samt Finland och har under det senaste halvåret tredubblat sin balansräkning. Nordic PM köper ytterligare bolag inom fastighetsförvaltning och stärker på så vis sin närvaro i Sverige. Studentbostäder i Norden har fortsatt sin nordiska expansion och har gjort ett strategiskt förvärv i Norge av en studentbostadsfastighet intill Pilot Flight Academy i Torp, säger Fastators VD Knut Pousette och fortsätter:

– Sist men inte minst har Point Properties förvärvat fastigheter i Motala och Strömstad. Det är mycket glädjande att innehavsbolagen lyckas göra så bra fastighetsförvärv med stabila hyresgäster. Det kommer leda till en fortsatt god tillväxt.

Summering av Q3 2021 för Fastator:

*Omsättning, MSEK 82,2 (55,8)

*Periodens resultat, MSEK 170,0 (66,0)

*Avkastning på eget resultat, % 10,0 (4,4)

*Soliditet, % 38,1 (47,0)

*Substansvärde, MSEK 1 874,0 (1 701,1)

*Substansvärde per aktie efter utspädning 24,3 (22,1)

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se