Fabege överträffar förvaltningsresultatet

Fabege överträffar förvaltningsresultatet

Ekonomi

26 april 2023

Under det första kvartalet av 2023, genererade Fabege en hyresintäkt på 829 miljoner kronor.

Under det senaste kvartalet noterade fastighetsbolaget Fabege orealiserade värdeförändringar på fastigheter till ett belopp på -2,110 miljoner kronor. Detta kan jämföras med föregående års motsvarande kvartal, där beloppet var 2,159 miljoner kronor.

Efter skatt uppgick Fabeges resultat till -1,584 miljoner kronor, vilket var en minskning från 2,782 miljoner kronor föregående år. Resultatet per aktie blev -5:04 kronor, jämfört med 8:69 kronor året innan.

Under kvartalet minskade nettouthyrningen med 12 miljoner kronor, jämfört med en ökning på 8 miljoner kronor föregående år.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se