Fabege utökar emission med tre miljarder
Foto: Fabege

Fabege utökar emission med tre miljarder

Ekonomi

24 maj 2018

Bolagets MTN-program är fulltecknat och efterfrågan är stor. Nu utökas den gröna emissionen till åtta miljarder.

I april 2016 etablerade Fabege ett MTN-program med särskilda villkor avseende hållbarhet och miljö om två miljarder kronor. Programmet utökades till fem miljarder september 2017. Och nu har bolaget beslutat att ytterligare utöka ramen till åtta miljarder.

Efterfrågan på gröna obligationer för att finansiera miljöriktiga och hållbara tillgångar fortsätter att öka. Genom det gröna MTN-programmet kan Fabege erbjuda investerare att delta i finansiering av utvalda hållbara fastigheter via obligationer Fabege emitterar under programmet. Den befintliga ramen om fem miljarder är i dagsläget fullt utnyttjad.

Programmet har tagits fram och utökats i samarbete med Handelsbanken och Mannheimer Swartling Advokatbyrå. De gröna villkoren är integrerade i programmet och samtliga obligationer som emitteras under programmet är gröna.

Emitterade obligationer noteras på Nasdaq Stockholm Sustainable Bonds List. Återförsäljare för programmet är Handelsbanken, Swedbank, Nordea och SEB.

– Vi är mycket glada för den fortsatt starka efterfrågan på våra gröna obligationer och våra ökade möjligheter att finansiera oss grönt. Hälften av Fabeges finansiering är nu grön och vi gläds åt den alltmer ansvarskännande finansmarknaden, kommenterar Åsa Lind, finanschef, Fabege.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se