Fabege uppgraderas av Moody's
Foto: Fabege

Fabege uppgraderas av Moody's

Ekonomi

17 oktober 2019

Fabege har erhållit en uppgraderad kreditrating från Moody´s med betyget Baa2, stable outlook.

Fabege är sedan många år aktiv på kapitalmarknaden genom både företagscertifikat och obligationer. I juni lanserades ett nytt grönt ramverk för finansiering till vilket både certifikatsprogrammet om 5 Mdkr och MTN-programmet om 10 Mdkr är kopplade.

– För Fabege är det viktigt att synliggöra vår höga kvalitet och vår långsiktighet gentemot våra investerare. Vi är glada över att få denna bekräftelse på bolagets finansiella stabilitet genom uppgraderingen från Moody’s, kommenterar Åsa Lind, finanschef på Fabege.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se