Fabege tar nytt miljardlån
Foto: Fabege

Fabege tar nytt miljardlån

Ekonomi

24 januari 2019

Fabege har som mål att öka kapitalbindningen för att minska den finansiella risken. Nu lånar de 1,6 miljarder.

Lånet löper på drygt nio år och bidrar därmed på ett mycket positivt sätt till bolagets kapitalbindning, samtidigt som bolagets finansieringskällor breddas.

– Vi är glada att ha fått ytterligare ett grönt finansieringsalternativ och dessutom på längre löptid än vad de flesta banker kan erbjuda, säger Åsa Lind, Finanschef, Fabege

Bolaget strävar efter en jämvikt mellan olika finansieringsformer på såväl kapital- som bankmarknaden och långsiktiga relationer med de stora finansiärerna har hög prioritet. Denna inställning befästes ytterligare under den oro som präglade obligationsmarknaden i slutet av 2018.

– Inom Brunswicks kapitalförvaltning arbetar vi aktivt med hållbarhet och långsiktiga investeringar. Därmed är det otroligt spännande att kunna genomföra denna finansiering med lång löptid och en låntagare som ligger i framkant vad gäller sitt hållbarhetsarbete, säger Aksel Lundquist, Fund Manager, Brunswick Real Estate. 

Fabeges kapitalbindning uppgick vid årsskiftet till 5,0 år och andelen grön finansiering till 60 procent.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se