Fabege storköper från Skanska
Foto: TT

Fabege storköper från Skanska

Transaktion

4 juli 2019

Nu köper Fabege en fastighet av Skanska. Tillträde kommer att ske efter att detaljplan och fastighetsreglering vunnit laga kraft.

Fabege har förvärvat del av fastigheten Generatorn 2 från Skanska för 60 miljoner.

Den förvärvade delen är idag obebyggd och kommer att utvecklas för kommersiellt ändamål. Tillträde kommer att ske efter att detaljplan och fastighetsreglering vunnit laga kraft.

– Vi är glada att vi fått möjlighet att förvärva marken från Skanska.Genom förvärvet får vi en möjlighet att snabbare komma igång med utvecklingen av Flemingsberg vilket är mycket glädjande. Vi ser också fram emot ett fortsatt gott samarbete med Huddinge kommun och med våra grannar i området säger Christian Hermelin, vd Fabege.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se