Fabege säljer i Arenastaden för över 2 miljarder

Fabege säljer i Arenastaden för över 2 miljarder

 

5 februari 2016

Fabege har tecknat avtal om att sälja fastigheten Uarda 5, det vill säga Vattenfalls huvudkontor, i Arenastaden till Union Investment Real Estate GmbH.

 Genom försäljningen bekräftas nu för första gången områdets attraktivitet för institutionella investerare. Fabege kommer att fortsätta förvalta fastigheten, behålla kundrelationen med Vattenfall och driva utvecklingen i Arenastaden.

Fastigheten är belägen mitt i Arenastaden med adress Evenemangsgatan 13. Fastigheten omfattar cirka 44 000 kvm kontor och är idag fullt uthyrd till Vattenfall samt till en extern restaurang. Det årliga driftnettot uppgår till knappt 100 Mkr per år. Fastigheten är certifierad enligt Miljöbyggnad Guld och är en av landets mest energieffektiva kontorsbyggnader.

Försäljningen sker i bolag till ett underliggande fastighetsvärde om 2 257 Mkr. Affären ger ett resultat om 159 Mkr före skatt och 420 Mkr efter skatt vilket kommer att redovisas under första kvartalet 2016. Tillträde sker den 1 mars 2016.

- Fastigheten motsvarar väl investerarmarknadens efterfrågan, det vill säga att den är färdigutvecklad, fullt uthyrd och med ett långt avtal. Genom försäljningen skapar vi utrymme för fler värdeskapande investeringar. Jag är nöjd med denna affär som är helt i linje med vår långsiktiga strategi och samtidigt glad över förtroendet att fortsätta förvalta fastigheten och ta hand om relationen med Vattenfall, kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege

Visste du att vi har en konferens som tar upp Solna Stads fastighetsutveckling? se konferens: Solna Stad 2030: Utvecklingspotential om 74 miljarder .

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

För ytterligare information, vänligen kontakta : Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25