Fabege säljer för över 200 miljoner
Foto: Fabege

Fabege säljer för över 200 miljoner

Transaktion

13 april 2018

Bolaget fortsätter att fokusera på sin strategi och gör sig nu av med en solitär fastighet.

 

Fabege har avyttrat fastigheten Resedan 3 i Vasastan till Probitas. Försäljningen sker i bolag med ett underliggande fastighetsvärde om 215 miljoner.

I jämförelse med värderingen per årsskiftet ger affären ett resultat om 39 miljoner före skatt och 65 miljoner efter skatt. Resultatet kommer att redovisas som en orealiserad värdeförändring i första kvartalet 2018.

– Resedan var en solitär i vårt bestånd och Probitas som redan äger en fastighet i kvarteret var en naturlig köpare, kommenterar, Klaus Hansen Vikström, vvd och affärsutvecklingschef på Fabege.

Fastigheten är belägen med adress Dalagatan 13, Odengatan 76, mitt emot Vasaparken, i Stockholm. Fastigheten är bebyggd med ett kombinerat bostads- och kontorshus om cirka 3 480 kvadratmeter från 1929. Största hyresgäst är Postnord. I övrigt finns 8 stycken bostadslägenheter.

– Vi är väldigt glada att få utöka vårt fastighetsinnehav i vårt fokusområde Norrmalm/Vasastan kommenterar Samuel Borg, vd och koncernchef på Probitas.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se