Fabege och Skanska bygger ny stadsdel för 16 miljarder

Fabege och Skanska bygger ny stadsdel för 16 miljarder

Stadsutveckling

19 mars 2021

Fabege och Skanska har gjort ett omfattande markförvräv i Solna. Här planeras en ny stadsdel och investeringar för 16 miljarder kronor.

Fabege och Skanska Sverige förvärvar tillsammans cirka 150 000 kvadratmeter mark i Solna, som friläggs när Mälarbanan byggs ut och delar av järnvägen förläggs i tunnel.

Det skapar förutsättningar för en omfattande stadsutveckling med 1 000 nya bostäder och 2 000 nya arbetsplatser i anslutning till Solna Business Park och in i Huvudsta.

Fabege förvärvar mark för att skapa cirka 52 000 kvadratmeter kontorslokaler och cirka 10 000 kvadratmeter bostäder. Köpeskillingen för marken uppgår till cirka 900 miljoner kromor och den kommer att erläggas till Solna stad vartefter de nya stadskvarteren uppförs.

Byggstart för utbyggnaden av Mälarbanan är planerad till 2023 och den nya bebyggelsen planeras att uppföras under perioden 2030 – 2040.

Största projektet i Solna

– Utvecklingen av centrala Huvudsta är Solnas i särklass största och mest komplicerade stadsutvecklingsprojekt, i och med att järnvägen förläggs i tunnel och kantas med ny bebyggelse. Därför känns det tryggt att samarbeta med två aktörer som har stor erfarenhet av stadsutveckling i komplexa storstadsmiljöer, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande i Solna.

Kommunstyrelsen i Solna förväntas den 29 mars 2021 besluta om överenskommelsen. Förslaget till detaljplan är föremål för samråd under våren 2021.

– Tillsammans med vår nuvarande utveckling av Arenastaden, Haga Norra och Solna Business Park utgör markförvärvet ett naturligt tillskott som bidrar till nya värdeskapande möjligheter i Solna på längre sikt. Det geografiska läget och Solnas många kvaliteter gör att vi gärna stärker vårt innehav i området, säger Stefan Dahlbo, VD och koncernchef på Fabege.

16 miljarder i totala investeringar

Utöver Fabeges förvärv av mark för kontor och bostäder, både i anslutning till intunnlingen av järnvägen i Huvudsta och i anslutning till Solna Business Park, kommer Skanska Sverige förvärva mark för att uppföra cirka 85 000 kvadratmeter bostäder med lokaler för restauranger och annan service i gatuplan samt två förskolor och en gruppbostad för LSS-boende.

Med stadsutvecklingen minskas den barriär som järnvägen utgör idag, när ny bebyggelse länkar samman stadsdelarna Huvudsta och Skytteholm samt centrala Solna. Samtidigt förstärks tillgången till kollektivtrafik i området med en ny pendeltågsstation i Huvudsta och ny stationsentré i Solna Business Park från Sundbybergs station.

Enligt Dagens Industri uppgår Fabeges och Skanskas totala investeringar i detta stadsutvecklingsprojekt till cirka 16 miljarder kronor.

 

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se