Fabege och Handelsbanken först med  taxonomilån
Fabege och Handelsbanken är först med taxonomi-anpassat lån för fastigheter. Lånet gäller Fabeges fastighet Signalen 3 i Solna.

Fabege och Handelsbanken först med taxonomilån

Ekonomi

1 juli 2021

Fabege och Handelsbanken blir först med att teckna ett taxonomi-anpassat lån för fastigheter.

Fabege var först ut bland svenska fastighetsbolag att välja uteslutande grön finansiering. Nu tar Fabege tillsammans med Handelsbanken, nästa steg och är först med att teckna ett taxonomi-anpassat lån för fastigheten Signalen 3 i Solna.

För att uppnå kraven för ett taxonomilån har Fabege genomfört en omfattande analys kring eventuella risker för fastigheten utifrån pågående klimatförändringar, det vill säga materiella klimatresiliensrisker såsom översvämningar, markerosion, värmelaster och kraftiga väderfenomen som stormar.

Därutöver har fastigheten utrustats med ett system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning samt erhållit en energideklaration på nivå A, vilket endast 1,2 procent av kontorslokaler i Sverige hade uppnått vid utgången av 2020.

För att erhålla en energideklaration på nivå A måste byggnaden vara minst 50 procent mer energieffektiv än lagkravet.

Kraven för ett godkänt taxonomilån omfattar även så kallade minimiskyddsåtgärder. Det vill säga att verksamheten bedrivs i enlighet med OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, inklusive Internationella arbetsorganisationens (ILO) förklaring om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, de åtta grundläggande ILO-konventionerna och det internationella regelverket för mänskliga rättigheter.

– Den finansiella världen har en stor möjlighet att påverka utvecklingen i en mer klimatvänlig riktning och som låntagare har vi stora möjligheter att bidra till detta. Efter att Fabege förra året uppnådde 100% grön finansiering tar vi nu nästa steg och breddar vårt hållbarhetsansvar i finansieringen genom ett taxonomikopplat lån. Vi är glada att få göra detta tillsammans med Handelsbanken med sitt seriösa hållbarhetsarbete, säger Åsa Lind, finanschef på Fabege.

– Taxonomin och närliggande regelverk klassificerar och ställer krav på aktiviteter avseende koncernrapportering samt möjlighet till grön finansiering. Via dessa regelverk EU inför, som påverkar investerare, företag och finansiella institutioner, siktar Kommissionen på en snabb omställning av marknaden och kommande tolv månader kommer vi att se en snabbt ökande aktivitet i gröna finansieringsstrukturer som anpassar sig efter taxonomin, säger Tobias Lindbergh, ansvarig för hållbar finansiering på Debt Capital Markets, Handelsbanken.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se