Fabege miljonsäljer i Solna
Foto: Fabege

Fabege miljonsäljer i Solna

Transaktion

10 augusti 2018

Nu säljer bolaget en av sina fastigheter för närmare 270 miljoner kronor. En försäljning som ger miljoner i vinst.

 

Fabege har avyttrat fastigheten Lagern 4 i Solna till ett av Pareto nybildat bolag. Försäljningen sker i bolag med ett underliggande fastighetsvärde om 268 miljoner efter avdrag för latent skatt och ger ett resultat om cirka fem miljoner före skatt vilket kommer att redovisas som en orealiserad värdeförändring i tredje kvartalet.

Fastigheten är belägen med adress Parkvägen 4, i Solna. Fastigheten är bebyggd med en byggnad som tidigare innehållit kontor och som nu är ombyggd till skola, förskola och LSS-boende med Solna stad som hyresgäst.

Råsunda Centralskola, som den nya skolan kommer att heta, öppnar för undervisning till skolstarten hösten 2018.

Tillträde kommer att ske under fjärde kvartalet 2018.

– Med vårt fokus på kontor är det naturligt att avyttra denna skolfastighet när den är färdigställd och har tagits i bruk. Fastigheten är fullt uthyrt och innebär ingen vidare utvecklingspotential för Fabege. Vi är övertygade om att Pareto som tidigare förvärvat den här typen av samhällsfastigheter kommer bli en bra hyresvärd, kommenterar Klaus Hansen Vikström, vvd och affärsutvecklingschef på Fabege.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se