Fabege miljardreser sig i rapport
Christian Hermelin, vd, Fabege. Foto: Fabege

Fabege miljardreser sig i rapport

Ekonomi

18 oktober 2018

Delåret blev bra för Fabege där bland annat resultatet steg med över två miljarder kronor.

 

Återigen blev det en stark period för Fabege. Det visar den rapport som presenterades i morse.

– Under perioden har vi omförhandlat en volym om 219 miljoner med en genomsnittlig ökning på 30 procent. Det är ett tydligt bevis på den starka utvecklingen på Stockholms kontorsmarknad. Detta ska ses mot bakgrund av att vi i omförhandlingar ger befintliga kunder en rabatt mot rådande marknadshyra. I augusti lanserade vi vår kommande satsning i Flemingsberg där betydande belopp kommer att investeras om några år. Närheten till den bästa spårbundna knutpunkten i södra Stockholm, den stora tillgängliga markytan och Huddinge kommuns handlingskraft är viktiga faktorer som gör att vi med stor tillförsikt ser fram emot att tillsammans med andra parter utveckla området, kommenterar Christian Hermelin, vd.

Och han tror att gott:

– Stigande hyresintäkter, effektiv förvaltning och lägre räntekostnader innebar att förvaltningsresultatet ökade med 25 procent. Fortsatt värdetillväxt, främst genom projekt och ökade hyresnivåer, bidrog också till det starka resultatet. Även om en konjunkturavmattning kommer allt närmare så fortsätter Stockholm att växa. Det ger oss gynnsamma förutsättningar att fortsätta vår tillväxt. Vi ser många goda möjligheter att fortsätta utvecklingen av attraktiva kontor i alla våra stadsdelar, menar Hermelin.

Av Redaktionen

Faktaruta

Delårsrapport januari – september 2018

  • Hyresintäkterna ökade till 1 864 Mkr (1 688). I identiskt bestånd ökade hyresintäkterna med drygt 10 procent.
  • Driftsöverskottet ökade till 1 389 Mkr (1 230). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med 12 procent.
  • Överskottsgraden uppgick till 75 procent (73).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 25 procent till 895 Mkr (713).
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 6 213 Mkr (4 452).
  • Nettouthyrning uppgick till 152 Mkr (190).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 6 265 Mkr (4 202), motsvarande 18:94 kr per aktie (12:70).

Källa: Fabege

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se