Fabege: Ökad aktivitet på hyresmarknaden
– Jag är optimistisk inför Q3 och tror att vi kommer få ett kvartal med fortsatt bra nettouthyrning, säger VD Stefan Dahlbo.

Fabege: Ökad aktivitet på hyresmarknaden

Ekonomi

9 juli 2021

Fabege redovisar ett stabilt Q2 med ökad aktivitet på hyresmarknaden och bra nettouthyrning. Förvaltningsresultatet backade något.

Även omförhandlingar bidrog positivt till hyresvärdet i omförhandlade kontrakt på bra nivåer. Värdetillväxten i fastighetsportföljen fortsatte och projekten fortlöper enligt plan.

 – Jag är nöjd med kvartalet ur flera aspekter särskilt den ökade aktiviteten på hyresmarknaden som avspeglar sig i vår starka nettouthyrning på 56 miljoner kronor och i omförhandlingarna som ökade med tolv procent . Jag är optimistisk inför Q3 och tror att vi kommer få ett kvartal med fortsatt bra nettouthyrning även om Q3 traditionellt är ett svagare kvartal. Fabege har en stark balansräkning, en stabil kundbas, ett modernt fastighetsbestånd i bra lägen med många utvecklings- och projektmöjligheter som vi är redo att ta oss an, säger Stefan Dahlbo, VD Fabege.

Summering av Q2 2021 för Fabege:

*Hyresintäkterna ökade till 1 422 Mkr (1407). I identiskt bestånd var intäkterna oförändrade i jämförelse med föregående år.

*Driftsöverskottet uppgick till 1 047 Mkr (1 046). I identiskt bestånd minskade driftsöverskottet med 1 procent (6).

*Överskottsgraden uppgick till 74 procent (74).

*Förvaltningsresultatet uppgick till 715 Mkr (728).

*Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 595 Mkr (1 525).

*Nettouthyrning första halvåret uppgick till 56 Mkr (20). För andra kvartalet enskilt uppgick nettouthyrning till 20 Mkr (5).

*Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 046 Mkr (1 559), motsvarande 6:32 kr per aktie (4:73).

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se