Fabege: Jättekontrakt med Alfa Laval i Flemingsberg
Alffa Laval lämnar Revelops fastighet Tumba, när flytten går till de nya lokalerna hos Fabege i Flemingsberg (bilden).

Fabege: Jättekontrakt med Alfa Laval i Flemingsberg

Uthyrning

10 september 2021

Alfa Laval blir Fabeges första stora kontorshyresgäst i Stockholm South Business District i Flemingsberg. Alfa Laval hyr drygt 17 000 kvadratmeter med option på ytterligare ytor.

Avtalet är på 22 år och tillträde beräknas ske under det andra kvartalet 2025.

Både Alfa Lavals nya kontor och det högteknologiska innovationscentret kommer att utformas i nära samarbete med Fabege och med stort fokus på människan, platsen och teknologi för att stimulera nya sätt att arbeta.

Identitet, tekniska innovationer och hållbara lösningar har varit ledord i Alfa Lavals jakt på rätt plats för sina 700 medarbetare.

Flygande start för nya Flemingsberg

Uthyrningen med en årlig hyra på cirka 45 Mkr ger en flygande start på visionen för framtiden där 50 000 arbetande, 50 000 boende och 50 000 besökare förutspås samlas i ett pulserande Flemingsberg.

– Vi är oerhört glada över det förtroende Alfa Laval visar genom att de väljer Flemingsberg för sin framtida utveckling och verksamhet. Huddinge kommuns och vår gemensamma vision har nu fått ytterligare en pusselbit på plats, kommenterar Stefan Dahlbo, VD och koncernchef för Fabege.

I arbetet med utformningen av Flemingsbergsdalen är målet att skapa ett attraktivt nav för näringslivet söder om innerstan och utveckla boendemiljöer med grönska och ett rikt gatuliv i anslutning till kollektiv- och regionaltrafikens södra hubb och ett av Stockholms största naturreservat.

– Jag är glad men inte förvånad över att Alfa Laval väljer Flemingsberg som är ett av Sveriges starkaste utvecklingsområden. Alfa Lavals kontor och innovationscenter markerar en spännande start för det nya centrumet för kontorsarbetsplatser i regionen och kommer bli ett perfekt komplement till de aktörer inom bland annat forskning, medicin och akademi som redan finns i området, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge.

Investering om 670 Mkr 

Fabeges investeringskostnad är cirka 670 Mkr exklusive markförvärv.

Under byggprocessen kommer Fabege att arbeta aktivt med att minska klimatpåverkan samt säkerställa att husets klimatavtryck under dess livslängd blir så låg som möjligt, bland annat genom att nyttja förnybara energislag så som till exempel solel samt installera energieffektiv teknik och säkerställa en hög grad av energiåtervinning.

Byggnaden kommer att certifieras med målet att nå BREEAM-SE nivå excellent.

Tidigare kommunicerades även att detaljplanen för bygget av den Kungliga Dramatiska Teaterns och Kungliga Operans nya ateljéer, verkstäder och repetitionssalar i Flemingsberg vann laga kraft i somras och att projekteringen har inletts. Inflyttning beräknas ske 2024.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se