Fabege hyr ut i Haga Norra

Fabege hyr ut i Haga Norra

Uthyrning

1 februari 2023

Fabege och JM har tecknat avtal om 6 526 kvm i kontorsprojektet Kvarter 1, fastigheten Ackordet 1. Avtalet är på 6 år med en årshyra om knappt 25 Mkr exklusive tillägg. Inflytt beräknas till tredje kvartalet 2024.

Stadskvarteren Haga Norra är nästa stora satsning i Arenastaden, ett sammanhang som ger lika mycket inspiration och upplevelser utanför kontorens väggar som innanför. Uppförandet av Kvarter 1 påbörjades 2021 och omfattar 27 000 kvm. Fabeges totala investering i projektet beräknas till cirka 1,4 Mdkr. Fastigheten certifieras enligt BREEAM-SE på nivån excellent.

- Vi ser mycket fram emot att flytta vårt huvudkontor till Kvarter 1 i Haga Norra som kommer att erbjuda våra medarbetare en inspirerande och flexibel arbetsmiljö, samt tillgång till utmärkta allmänna kommunikationer, säger Malin Lundgren HR-direktör på JM.

Uthyrningsgraden i projektet uppgår i och med uthyrningen till 30 procent.

- Att JM väljer att flytta till Kvarter 1 är ytterligare ett bevis på den fortsatt starka efterfrågan på moderna kontor i Arenastaden och stadsdelens höga attraktivitet. Vårt mål är att projektet ska vara fullt uthyrt vid färdigställandet under andra halvåret 2024, säger Johan Zachrisson Affärsutvecklingschef på Fabege.

Avtalet med JM tecknades i december 2022 med villkor om markförsäljning i Huvudsta, som offentliggjordes idag. Nettouthyrningen för fjärde kvartalet 2022 uppgick till 17 Mkr.

- Alla fyra kvartalen 2022 hade en positiv nettouthyrning och på helåret blev det 86 Mkr, säger Stefan Dahlbo VD på Fabege.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se