Fabege: Höjd utdelning och ökat förvaltningsresultat
– Jag ser med tillförsikt fram emot 2022. Vi har en stark finansiell ställning. Vi präglas av stabilitet med en portfölj av moderna fastigheter i attraktiva lägen, säger Stefan Dahlbo, VD Fabege.

Fabege: Höjd utdelning och ökat förvaltningsresultat

Ekonomi

8 februari 2022

Fabege redovisar högre hyresintäkter och förvaltningsresultat i Q4 2021, jämfört med motsvarande period året innan. Styrelsen föreslår höjd utdelning.

 - 2021 kan summeras till ett bra år, både för oss på Fabege och för våra kunder. Vi har mött en aktiv hyresmarknad med många förfrågningar, förhandlingar och tecknade kontrakt. Fastighetsmarknaden har stått stark med sjunkande avkastningskrav och stort intresse för de fastigheter som kommit ut till försäljning. Jag är nöjd med att vi sett ökade hyresintäkter, ett stärkt driftsnetto, och en god värdetillväxt i vår fastighetsportfölj, säger VD Stefan Dahlbo, och fortsätter:

– Jag ser med tillförsikt fram emot 2022. Vi har en stark finansiell ställning. Vi präglas av stabilitet med en portfölj av moderna fastigheter i attraktiva lägen, stabila kunder, engagerade medarbetare samt goda tillväxtmöjligheter genom våra byggrätter och projekt. Förvärvet av SHH Bostad har stärkt oss inom stadsutveckling när vi nu också inkluderar bostäder och samhällsfastigheter i portföljen. 

Summering av Q4 2021 för Fabege:

*Hyresintäkterna steg till 746 miljoner kronor (703), en ökning med 6,1 procent mot föregående år.

*Driftnettot ökade till 569 miljoner kronor (528), en ökning med 7,8 procent mot föregående år.

*Förvaltningsresultatet steg till 418 miljoner kronor (370), en ökning med 13,0 procent mot föregående år.

*Resultatet före skatt var 2 723 miljoner kronor (1 279). Här ingår orealiserade värdeförändringar på fastigheter med 2 165 miljoner kronor (799) och orealiserade värdeförändringar på räntederivat med 140 miljoner kronor (87).

*Resultatet efter skatt blev 2 258 miljoner kronor (1 034), en ökning med 118,4 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 7,02 kronor (7,65), vilket innebär en minskning med 8,2 procent mot föregående år.

*Styrelsen föreslår en utdelning på 4,00 kornor per aktie (3,60). Bolaget går över till att lämna utdelning kvartalsvis, jämfört med halvårsvis i fjol.

*Substansvärdet, mätt som EPRA NAV, steg till 171 kronor per aktie (155) vid årsskiftet.

*Nettouthyrningen uppgick till 32 miljoner kronor (-49) i fjärde kvartalet.

*Överskottsgraden uppgick till 76 procent (75) i fjärde kvartalet.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se