Fabege gör ytterligare miljössatsning
Foto: Fabege

Fabege gör ytterligare miljössatsning

Stadsutveckling

28 mars 2019

I den nya levande stadsdelen Haga Norra kommer bolaget producera sin egen värme och kyla.

Först ut är Bilia med 43 stycken brunnar för geoenergi på ett djup av 330 meter. När stadsdelen sedan står klar 2027 kommer cirka 160 stycken georör försörja hela stadsdelens kontor, bostäder och handel med klimatsmart energi.

Genom geoenergi tar vi vara på den termiska energi som finns lagrad i marken och vi kan på så vis producera värme och kyla på ett lokalt, hållbart och energieffektivt sätt.

- För oss på Fabege är det viktigt att alltid tänka på miljön och vilka avtryck vi gör när vi skapar nya byggnader och stadsdelar. Att vi nu kommer försörja hela stadsdelen Haga Norra med geoenergi och därmed inte anstränger klimatet känns fantastiskt, säger Mia Häggström, hållbarhetschef Fabege.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se