Fabege gör stor miljardförsäljning
Foto: Fabege

Fabege gör stor miljardförsäljning

Transaktion

7 maj 2019

Totalt får bolaget nu över 1,6 miljarder till kassan. Försäljningen är i linje med Fabeges övergripande strategi att avyttra fullt utvecklade fastigheter.

Fastighetsförsäljningen görs genom bolagsförsäljning med ett underliggande fastighetsvärde om 1 608 miljoner kronor.

I enlighet med gällande redovisningsregler kommer resultatet att redovisas som en orealiserad värdeförändring om 138 Mkr i andra kvartalet 2019. Tillträde beräknas till 1 juli 2019.

Pelaren 1 med sina cirka 21 500 kvm utgör idag ett nytt landmärke mitt emot Tele2 Arena och Globen där det tidigare bara fanns en grusplan. Tack vare Fabeges uppförande av det nya kontorshuset har en lugn lokalgata på Pastellvägen och ett skydd mot Nynäsvägen för de boende skapats. I bottenvåningen finns en restaurang som är öppen för allmänheten som bidrar till en levande gatumiljö. Mobiloperatören Tre är den enskilt största hyresgästen och disponerar cirka 70 procent av byggnaden.

– Försäljningen bevisar att transaktionsmarknaden är fortsatt stark i Stockholm. Efterfrågan på moderna kontor i bra lägen är god och vi ser ingen avmattning i antal förfrågningar från institutionella placerare, säger Klaus Hansen Vikström, vice vd och chef affärsutveckling på Fabege.

Byggnaden färdigställdes under hösten 2018 och är miljöcertifierad enligt BREEAM-SE nivå Very Good.

Catella har varit transaktionsrådgivare.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se