Fabege gör rekordresultat

Fabege gör rekordresultat

 

6 juli 2015

Periodens resultat efter skatt ökade till 1 535 Mkr (563), motsvarande 9:28 kr per aktie (3:40). Överskottsgraden ökade till 72 procent (71), vilket är rekordhögt för att vara ett första halvår

Fabeges förvaltningsportfölj bidrog under perioden till det goda resultatet både genom ett bra kassaflöde och genom värdetillväxt. Substanstillväxten var god, EPRA NAV ökade med 15 kr i jämförelse med för ett år sedan och landade på 102 kr per aktie. Nettouthyrningen under årets första sex månader uppgick till 51 Mkr.

- Fabeges satsning på stadsdelsutveckling har varit framgångsrik. De från Catena nyligen förvärvade projektfastigheterna i anslutning till Arenastaden ligger väl i linje med denna satsning, och är en betydande pusselbit i ett fortsatt värdeskapande. Överlag är marknaden fortsatt stark med hög efterfrågan på hållbara moderna kontor i attraktiva spårbundna lägen, säger Christian Hermelin, VD Fabege.

Vill du veta mer om Fastighetsfinansiering? se konferens: Fastighetsfinansiering: Instrument och best practice 2016-2018.

Faktaruta

Förvaltningsresultatet ökade med 16 procent och värdetillväxten i både förvaltningsportföljen och projektportföljen bidrog till det starka resultatet.

Skribent

Oscar Lindqvist
ol@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande FABEGE för mer information vänligen kotnakta Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25