Fabege gjorde ett lysande 2017
Christian Hermelin. Foto: Fabege

Fabege gjorde ett lysande 2017

Ekonomi

6 februari 2018

Det blev bra år för Fabege. Det visar siffrorna för 2017 som presenterades i går.

 

Förra året blev ett bra år för Fabege som visar på svarta siffror där bland annat förvaltningsresultatet står som vinnare.

– Förvaltningsresultatet ökade men lägre orealiserade värdeförändringar i fastighetsportföljen innebar att resultatet minskade i jämförelse med 2016 då sjunkande avkastningskrav bidrog till mycket höga värdeförändringar i fastighetsportföljen. Årets resultat utmärker dock på sig på flera punkter. Nettouthyrning på 244 miljoner och överskottsgraden på 74 procent är de högsta i vår historia. Avkastning på projekt landade på hela 72 procent och vi initierade flera nya stora projekt, vilket innebär att värdetillväxten kommer att fortsätta under kommande år, kommenterar Christian Hermelin, vd.

Ökade hyresintäkter och rekordhög nettouthyrning:

  • Hyresintäkterna ökade till 2 280 Mkr (2 105). I identiskt bestånd ökade hyresintäkterna med 9,5 procent.
  • Driftsöverskottet ökade med 11,5 procent till 1 680 Mkr (1 507).
  • Överskottsgraden uppgick till 74 procent (72).
  • Förvaltningsresultatet ökade till 992 Mkr (471).
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 6 095 Mkr (8 105.
  • Nettouthyrning uppgick till 244 Mkr (127.
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 5 632 Mkr (7 107), motsvarande 34:05 kr per aktie (42:97).
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 4:50 kr/aktie (4:00 kr/aktie).

Och framtiden ser ljus ut för bolaget, tror Hermelin.

– Nu är vi inne i 2018 och marknadsförutsättningarna är alltjämt väldigt goda och så länge konjunkturen är god, som den bedöms vara under 2018, så ser jag framför mig ett nytt starkt år med fortsatt mycket hög nettouthyrning, stigande intäkter och sjunkande snittränta samt en och annan spännande affär. Genom att ha höga ambitioner och sträva efter att ständigt blir bättre står Fabege starkare än någonsin.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se