Fabege fyller på i Solna Business Park

Fabege fyller på i Solna Business Park

Uthyrning

3 november 2023

Avtalet innebär att Skolverket sitter kvar med sin verksamhet i fastigheten Fräsaren 12 på Svetsarvägen 16, det nya hyresavtalet träder i kraft den 1 oktober 2024 och löper i sex år.

Fabege har tecknat ett nytt hyresavtal med Skolverket i Solna Business Park som omfattar nästan 11 000 kvm, vilket är en minskning med cirka 2000 kvm.

Lokalen i fastigheten Fräsaren 12 kommer att iordningställas enligt Skolverkets arbetsplatsstrategi för att möta kraven för en attraktiv och modern arbetsplats som främjar samarbete, öppenhet, kreativitet och rörelse.

Hyresvärdet uppgår till drygt 36 Mkr per år vilket minskar nettouthyrningen med 14 Mkr. Fastigheten är certifierad enligt BREEAM-SE på nivån excellent.

- Vi är glada över att Skolverket väljer att sitta kvar hos oss efter att de utvärderat ett stort antal andra lokalalternativ. Det vittnar om Solna Business Parks starka attraktionskraft genom mixen av företag, myndigheter och service liksom värdet av närheten till allmänna kommunikationer, säger Susanna Elvsén, Marknadsområdeschef på Fabege.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se