Fabege förvärvar för nära 1,5 miljarder i Solna

Fabege förvärvar för nära 1,5 miljarder i Solna

 

29 maj 2015

Fabege förvärvar fastigheterna Stora Frösunda 2 och Hagalund 2:2 i Solna från Catena. Genom förvärvet utökas Fabeges byggrättsportfölj i nära anslutning till Arenastaden.

Fabege har den 28 maj 2015 tecknat avtal med Catena AB (publ) om att förvärva projektfastigheterna Stora Frösunda 2 och Haglund 2:2 belägna invid Frösundaleden i Solna, ”Haga Norra”. Fastigheterna har en tomtareal om cirka 51 000 kvm och omfattar enligt den nya detaljplanen cirka 225 000 kvm byggrätt för boende och kommersiell användning. Fastigheten är idag bebyggd med en bilanläggning för Bilia.

Förvärvet sker till ett fastighetsvärde om 1 450 Mkr med preliminärt tillträde i juni 2015. Transaktionen är villkorad av beslut på extra bolagsstämma i Catena då transaktionen kan anses vara en närståendetransaktion till följd av Fabeges inflytande i Catena.

Detaljplanen för området Haga Norra är fastställd och planering för exploatering kan påbörjas. Av den totala byggrättsvolymen utgör cirka 90 000 kvm bostäder. Resterande del avser kommersiella byggrätter som väl kompletterar Fabeges befintliga portfölj i Solna/Arenastaden.

”Genom förvärvet säkerställer vi tillgång till attraktiva kontorsbyggrätter i ett mycket bra kommunikationsläge. Vi ser fortsatt mycket stor potential i Fabeges kommande utveckling av Arenastaden.” säger VD Christian Hermelin i en kommentar.

Vill du veta mer om Fastighetsfinansiering? se konferens: Fastighetsfinansiering: Instrument och best practice 2016-2018.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Fabege för mer information vänligen kontakta Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25