Fabege förbättrar resultatet – höjer utdelning
Christian Hermelin, vd på Fabege. Foto: Fabege

Fabege förbättrar resultatet – höjer utdelning

Ekonomi

6 februari 2019

Fabege ökade förvaltningsresultatet i det fjärde kvartalet och nu höjer bolaget utdelningen. 

Förvaltningsresultatet steg från 992 miljoner till till 1 246 Mkr jämfört med resultatet från 2017. Hyresintäkterna ökade till 653 miljoner kronor under det fjärde kvartalet, under samma period föregående år landade siffran på 592 miljoner kronor.

Samtidigt ser man Stockholmsmarknaden som stark.

- Stockholmsmarknaden är stark och Fabege är väl rustat för att tillvarata de möjligheter som finns och för att hantera eventuella utmaningar. Även om en konjunkturavmattning kommer allt närmare så ser vi att Stockholm kommer att fortsätta växa under överskådlig tid. Det ger oss gynnsamma förutsättningar att fortsätta vår tillväxt. Våra attraktiva byggrätter i bra lägen ger oss möjlighet till fortsatt framgångsrik och värdeskapande projektutveckling. Med Flemingsberg i portföljen kommer vi kunna erbjuda våra kunder attraktiva lägen både på norra och södra sidan av Stockholm – något som jag är övertygad om kommer att bli mer efterfrågat i framtiden, säger Christian Hermelin, VD, i ett pressmeddelande. 

2018 års resultat efter skatt uppgick till 7 699 Mkr jämfört med 5 632 under 2017. Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen om 2,65kr/aktie. 

Av Pernilla Gilbert

Faktaruta

Januari-Februari 2018

  • Hyresintäkterna ökade till 2 517 Mkr (2 280). I identiskt bestånd ökade hyresintäkterna med drygt 10 procent.
  • Driftsöverskottet ökade till 1 875 Mkr (1 680). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med 13 procent.
  • Överskottsgraden uppgick till 74 procent (74).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 26 procent till 1 246 Mkr (992).
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 7 838 Mkr (6 095). Nettouthyrning uppgick till 159 Mkr (244).
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 7 699 Mkr (5 632), motsvarande 23:28 kr per aktie (17:03).
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 2:65 kr/aktie (2:25 kr/aktie).

Källa: Fabege

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se