Fabege bygger hus med halverad klimatpåverkan
Parkhuset blir första projekt ut i forskningssatsningen ”Återhus – att bygga hus av hus”.

Fabege bygger hus med halverad klimatpåverkan

sustainability

18 mars 2021

Parkhuset i Solna blir ett innovationsprojekt utöver det vanliga. Fabege räknar med en halverad klimatpåverkan jämfört med ett traditionellt nybyggnadsprojekt.

I ett traditionellt nybyggnadsprojekt släpps det idag ut cirka 450 kg CO2/kvm. Nu påbörjar Fabege projekteringen av Parkhuset i Solna Business Park som förväntas uppnå ett utsläpp på 225 CO2/kvm – en halverad klimatpåverkan i jämförelse med ett traditionellt nybyggnadsprojekt.

För att uppnå en halverad klimatpåverkan kommer bland annat byggdelar från ett rivningsprojekt i Solna Business Park att återbrukas.

Tillsammans med RISE, NCC och Codesign har en utredning gjorts för att säkerställa att delar från betongstommen kan återbrukas i nybyggnationen av Parkhuset.

Ett preliminärt resultat av utredningen visar att cirka 3 500 kvadratmeter håldäckselement kan återbrukas, vilket motsvarar en besparing på cirka 300 ton CO2.

Dessutom byggs Parkhuset med trästomme och med klimatsmarta materialval genom hela projektet. På så sätt kan man sänka utsläppen till 225 CO2/kvm.

– Vi har precis färdigställt Skandinaviens första nollenergi-hotell – nu höjer vi ribban ytterligare med ett av Sveriges mest intressanta nybyggnadsprojekt. Vi är ödmjuka inför det arbete som ligger framför oss och branschen som helhet, men ser samtidigt på omställningen mot ett långsiktigt hållbart och lönsamt näringsliv som en stor möjlighet., säger Stefan Dahlbo, VD på Fabege.

Pilotprojekt i dubbel bemärkelse

Parkhuset blir pilotprojekt i dubbel bemärkelse – både som första projekt att projekteras i Solna Business Parks kommande omvandling, men även som första projekt ut i forskningsprojektet ”Återhus – att bygga hus av hus”.

Återhus möjliggör återbruk av tunga byggnadsdelar i en branschövergripande övergång till cirkulär ekonomi, och fokuserar på stomdelar och fasad av betong och stål för återbruk inom ny- och ombyggnation.

Projektet består av 13 samverkanspartners och utförs med stöd från Vinnova.

– Vi har satt höga hållbarhetsmål på Fabege om att nå ett halverat klimatavtryck till 2030. När vi nu tillsammans med Återhus får en chans att testa att uppnå en halverad klimatpåverkan för ett nybyggnadsprojekt redan idag så ser vi ingen anledning att vänta. Vi vill inte bara utmana oss själva utan hela branschen, och vi hoppas att vi med Parkhuset även kan inspirera andra att tänka utanför boxen, säger Erik Dahlström, Chef för nyproduktion och ansvarig för Återhus på Fabege.

Solna Business Park står idag inför stora förändringar och ska under de kommande åren omvandlas till ett nytt attraktivt område för både företag och boende. Parkhuset – ett åtta våningar högt kontorshus på cirka 31 000 kvadratmeter BTA – blir första projektet ut att projekteras. Här finns det en unik chans som kund att i tidigt skede vara med och sätta sin egen prägel och göra den stora omställningen gällande arbetssätt, kontorets roll, klimatpåverkan och trivsel.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se