Får dubbla internationella toppbetyg för hållbarhet
– Båda dessa benchmarks bekräftar vårt starka hållbarhetsarbete, säger Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum.

Får dubbla internationella toppbetyg för hållbarhet

sustainability

2 februari 2022

Castellum har fått dubbla internationella toppbetyg för sitt hållbarhetsarbete.

På kort tid har Castellum fått högsta betyg i två internationella rankningar av företags hållbarhetsprestationer, MSCI respektive Sustainalytics.

– Båda dessa benchmarks bekräftar vårt starka hållbarhetsarbete och är viktiga då flera analytiker och banker använder dem i sina analyser av bolagens rapportering kring hållbarhet, konstaterar Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum.

MSCI (Morgan Stanley Capital International) är ett amerikanskt företag som tillhandahåller verktyg för kunder inom bank- och finanssektorn, i syfte att underlätta investeringsbeslut utifrån nyckelfaktorer för risk och avkastning. Hållbarhet är en alltmer framträdande nyckelfaktor. I sin senaste rapport har MSCI uppgraderat Castellums ESG-rating från AA till AAA (triple A), vilket är det högsta betyget inom MSCI.

Den andra utmärkelsen kommer från Morningstar-bolaget Sustainalytics, som många företag, banker och analytiker använder som stöd och underlag i samband med exempelvis gröna lån och obligationer. Även här rankas Castellum som Top-Rated vilket innebär att bolaget är i absoluta toppen av 4 000 bolag som analyseras.

Dessa två nya ratingar befäster ytterligare Castellums ledande position inom hållbarhet.

I slutet av 2021 rankades Castellum som global sektorledare i GRESB och blev det enda nordiska fastighetsbolaget som inkluderades i DJSI - båda för sjätte året i rad.

Hållbarhetschef Filip Elland ser tre tydliga framgångsnycklar:

– Först och främst att våra hållbarhetsmål är tydligt länkade till de globala målen, med en tydlig färdplan för hur vi ska nå netto-noll koldioxidutsläpp senast år 2030. Hållbarhet är en helt integrerad del i vår affärsverksamhet, prioriterad av såväl styrelsen och ledningen som hos chefer och medarbetare ute i verksamheten. Vi arbetar strukturerat, följer upp kontinuerligt och gör noggranna riskbedömningar.

–Allt fler företagsledningar och investerare ser nyttan av ett ambitiöst hållbarhetsarbete. Castellum kommer fortsatt att arbeta hårt för att ligga i frontlinjen och jag är övertygad om att hållbara verksamheter också säkerställer lönsamhet framåt, säger Rutger Arnhult, VD på Castellum.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se