Få nya satsningar på bostäder i regeringens budget
– Regeringen vill att Sverige ska ha en långsiktig och hållbar bostadspolitik för alla. Budgetsatsningar i all ära, men det som verkligen behövs är ett sammanhållet omtag av bostadspolitiken, säger Anders Nordstrand, VD för Sveriges Allmännytta.

Få nya satsningar på bostäder i regeringens budget

Ekonomi

21 september 2021

Budgetpropositionen för 2022 innehåller få nya satsningar kopplade till bostadsmarknaden. Sveriges Allmännytta välkomnar flera satsningar, men saknar ett långsiktigt perspektiv på bostadspolitiken.

– Regeringen vill att Sverige ska ha en långsiktig och hållbar bostadspolitik för alla. Budgetsatsningar i all ära, men det som verkligen behövs är ett sammanhållet omtag av bostadspolitiken. Inte minst behövs en skattereform för balanserade ekonomiska villkor mellan ägda och hyrda bostäder, säger Anders Nordstrand, VD för Sveriges Allmännytta.

För att förbättra ekonomin för pensionärer, personer med sjukersättning och aktivitetsersättning föreslår regeringen att bostadstillägget för dessa grupper höjs.

– Det är ett bra förslag att höja bostadstillägget, men som vi länge påpekat behöver också bostadsbidraget anpassas till dagens hushållstyper. Nivåerna behöver höjas så att de står i rimlig relation till boendekostnaderna. Bostadsbidraget är en viktig del av den generella välfärdspolitiken, eftersom det gör det möjligt för fler hushåll att efterfråga ett boende anpassat till aktuell livssituation, säger Anders Nordstrand.

Vidare förslår regeringen ett flertal satsningar kopplade till byggsektorn, bland annat för att utveckla arbetet med omställningen till en cirkulär ekonomi inom byggsektorn. Det görs också en riktad satsning på forskning och innovation om återbruk, återvinning, respektive nya och alternativa material i bygg- och anläggningssektorn. Även regeringens generella klimatinvesteringsstöd Klimatklivet förstärks.

– Vi välkomnar alla dessa satsningar, då hållbarhet är en mycket viktig fråga för oss och våra medlemmar. Det ser vi inte minst genom Klimatinitiativet där vi idag har 185 medlemsbolag som arbetar med att minska allmännyttans klimatavtryck, säger Anders Nordstrand.

Sveriges Allmännytta ser också positivt på förslaget om ett tillskott till myndigheternas arbete med att motverka bland annat fusk, bidragsbrott och arbetslivskriminalitet.

– Brottslighet på byggen är ett mycket stort problem. Det är negativt för de som arbetar där och det har också stor negativ påverkan på nyproduktionen av bostäder i form av kvalitetsbrister som i slutändan orsakar stora extrakostnader varje år, säger Anders Nordstrand.

I höständringsbudgeten för innevarande år höjs anslaget för investeringsstödet för byggande av hyresbostäder och bostäder för studerande.

– Det är bra att mer medel tillförs så att fler hyresbostäder kan byggas med hyror som fler har råd att efterfråga. Idag står många bolag, såväl allmännyttiga som privata, i kö för att få ta del av stödet, varför vi också gärna hade sett att bemyndiganderamen för kommande år hade höjts i budgeten för 2022, säger Anders Nordstrand.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se