Expansiva NREP rekryterar chef från Vasakronan – Jag drogs till den innovationskraft jag sett från NREP. Här finns en tydlig entreprenörsanda, säger Britt Lindqvist som nu lämnar Vasakronan för NREP.

Expansiva NREP rekryterar chef från Vasakronan

Personnytt

8 april 2021

NREPs mål är en bostadsportfölj på 30 miljarder kronor 2025. Nu rekryteras Britt Lindqvist som förvaltningschef från Vasakronan, plus ytterligare tre nya medarbetare.  

Till 2025 är NREPs målsättning att ha en bostadsportfölj på minst 30 miljarder kronor och en årlig egenutveckling av 3 000 lägenheter. Företaget menr dock att de viktigaste målen är relaterade till social och ekologisk hållbarhet, där medarbetarna är en central faktor för att lyckas.

Det är mot den bakgrunden man nu har rekryterat fyra nya medarbetare till sitt bostadsteam, som därmed består av 14 personer.

Britt Lindqvist rekryteras till tjänsten som förvaltningschef för bostadsbeståndet. Med 15 års erfarenhet från verksamhetsutveckling, förändringsledning och projektledning kommer hon senast från rollen som utvecklingschef på Vasakronan.

– Jag drogs till den innovationskraft jag sett från NREP. Här finns en tydlig entreprenörsanda, vilket ger liv till nya idéer som blir verklighet tack vare kombinationen av rätt kompetens, kapital och framför allt en stark vision om att ha en positiv inverkan på både människors vardag och miljön, säger Britt Lindqvist.

Involveras i strategiska arbetet

Hon kommer att ansvara för kundupplevelsen, förvaltningsteamets uppbyggnad och affärsmodell med stort kund och konceptfokus.

Britt Lindqvist blir högst involverad i det strategiska arbetet och utvecklingen av nya bostadsrelaterade produkter och tjänster. En roll som matchar väl med såväl hennes bakgrund som ambitioner.

– Trots min långa erfarenhet inom fastighetsbranschen är jag kanske inte den typiska ’fastighetsprofilen’, utan har med mig mycket inom verksamhetsutveckling och den kundnära sidan. För mig är det viktigt att förstå vad kunden vill ha och våga ta fram nya lösningar som möter behov – idag och imorgon. Det händer enormt mycket på bostadssidan och det gäller att ligga steget före. NREP har en stark framtoning inom teknik och hållbarhet, inte minst i kombination – den förflyttningsresan ser jag fram emot att vara med på, menar Britt Lindqvist.

NREP har historiskt brutit ny mark för kundfokuserade lösningar med lägre klimatavtryck – exempelvis utvecklingen av Upcycle Studios där två tredjedelar av materialet är återbrukat, en djupgeotermisk brunn som genererar nästintill utsläppsfri uppvärmning, Nordens största solcellsanläggning på tak och implementationen av AI för effektiv, datadriven planering av fastigheter och stadsområden.

Stärker projekt- och affärsutveckling

Med ett geografiskt fokus på Stockholm-Mälardalen rekryteras nu även två nya affärsutvecklare.

Erik Ihse ansluter med lång erfarenhet från bostadsutveckling och kommer senast från Ikano Bostad där han under det senaste decenniet haft roller inom både affärs- och projektutveckling, samt arbetat med verksamhetsutveckling.

Även Sofia Bredberg Hanser ansluter till affärsutvecklingsteamet. Med bred erfarenhet inom affärsutveckling, värdering och analys kommer hon närmast från SSM där hon haft stort fokus på transaktioner.

Sofie Jansson tillsätts som ny projektutvecklare och kommer senast från tio år på Riksbyggen där hon arbetat med projektledning. Hennes långa erfarenhet innefattar bland annat delaktighet i alla led i att bygga om Beckomberga sjukhus till bostadsrätter.

– Det är otroligt kompetenta personer som valt att ansluta till oss. I alla dialoger har det varit tydligt att hållbarhetsfrågan och att våga tänka nytt och exekvera med innovativ handlingskraft är viktigt för dem. Det är en starkt bidragande faktor till min övertygelse om att de passar mycket bra hos oss. Vi är ett team som vill ha stor inverkan på branschen och inte minst berika vardagen för de människor som lever och bor i och omkring våra bostadskvarter, säger Rickard Langerfors, bostadschef på NREP.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se