Expansiva Diös i ytterligare en bytesaffär
Visionbild för projektet i Falun. Foto: Tirsén & Aili Arkitekter.

Expansiva Diös i ytterligare en bytesaffär

Transaktion

21 juni 2017

För tredje gången på en dryg vecka gör Diös en bytesaffär. Nu handlar det bland annat om en fastighet värd 200 miljoner. Samtidigt ansöker de om bygglov i Falun

Bolaget förvärvar den här gången en kommersiell fastighet i centrala Umeå. Det underliggande fastighetsvärdet för förvärvet uppgår till 200 miljoner kronor.

Parallellt med förvärvet avyttras fyra industrifastigheter där det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 65 miljoner kronor. Bytet sker med Dcap AB och tillträde för båda parter sker 15 augusti 2017.

– Transaktionen kompletterar vårt förvärv av Castellums fastigheter tidigare i år och stärker ytterligare vår närvaro i området kring Västra Esplanaden i Umeå, vilket planeras genomgå en intressant framtida utveckling. Förvärvet sammanfaller med vår långsiktiga strategi och bidrar till ett levande centrum, säger Lars-Göran Dahl, chef affärsutveckling, Diös Fastigheter.

Den förvärvade fastigheten, Släggan 6, omfattar totalt 16 000 kvadratmeter. De största hyresgästerna är First Hotell Dragonen, Max hamburgerrestaurang och Legendary gym. Dessutom innehåller fastigheten ett parkeringshus med ca 360 bilplatser. De sammanlagda årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 16,5 miljoner.

De avyttrade fastigheterna ligger i Röbäck och Västerslätt och omfattar ungefär 20 000 kvadratmeter bestående av mestadels lager och industri. De årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 8 miljoner.

Transaktionen sker i bolagsform och det underliggande fastighetsvärdet ligger i linje med Diös senaste värdering. Transaktionen kommer att redovisas under tredje kvartalet 2017.

– Jag byter en central fastighet mot bra industrifastigheter i etablerade områden som Röbäck och Västerslätt. Bytet passar bra in i min idé på utveckling av fastigheter i externa lägen, säger Leif Danielsson.

Bygger i Falun

Bolaget säker samtidigt bygglov  för 19 nya lägenheter i centrala Falun. Det är en tillbyggnad på den befintliga fastigheten Falan 22, som ligger i korsningen Falugatan – Östra Hamngatan vid Faluån. Lägenheterna blir bostadsrätter och påbörjad säljstart beräknas till senhösten.

– Vi har planerat för att bygga bostäder i detta centrala läge sedan en tid tillbaka och det känns fantastiskt kul att vi snart är vid inlämnande av bygglov. Vi vill bidra till stadsutveckling och mer centralt än såhär kan man inte bo i Falun med närhet till butiker, restauranger, kultur och andra servicetjänster, säger Lars-Göran Dahl, chef affärsutveckling, Diös Fastigheter

Som tidigare meddelats är kvarteret runt Holmtorget mitt i centrala Falun under utveckling av Diös och Falu kommun. Nu kompletteras detta med planer för bostadsrätter i närheten av Stora torget. Bygglovshandlingarna kommer att lämnas in i mitten av augusti och start av byggnation skulle kunna bli i början på nästa år. De lägenheter som planeras att byggas är i huvudsak 3:or men även en del 2:or, 4:or och en 5:a.

– Det är mycket positivt att Diös utvecklar sin fastighet med bostäder i centrala Falun. Det är efterfrågat och vi ser fram emot ett ännu mer levande centrum, säger Jonny Gahnshag, kommunalråd Falu kommun.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se